"girl" translation into Swedish

EN

"girl" in Swedish

EN girl
volume_up
{noun}

girl
volume_up
flicka {comm. gen.}
An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
En genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.
The day before, a Hungarian girl from Subotica/Szabadka made a shocking discovery.
Dagen innan gjorde en ungersk flicka från Subotica/Szabadka en upprörande upptäckt.
There was an eight year-old girl, a 10 year-old girl.
Det var en åttaårig flicka, en tioårig flicka.
girl (also: maid)
volume_up
tjänsteflicka {comm. gen.}
girl (also: skirt, wench, chick, chicken)
volume_up
tjej {comm. gen.}
When I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.
När jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.
Yeah, we also encountered a naked girl upstairs, handcuffed to a light fixture.
Ja, vi hittade även en naken tjej som satt fast med handbojor.
There is this one girl, Brandy, from the Mommy & Me class.
Det finns en tjej, Brandy, från Mommy & Me lektionerna.
girl
volume_up
brutta {comm. gen.} [slg.]

Context sentences for "girl" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAn average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
En genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.
EnglishThe day before, a Hungarian girl from Subotica/Szabadka made a shocking discovery.
Dagen innan gjorde en ungersk flicka från Subotica/Szabadka en upprörande upptäckt.
EnglishThank you, everybody, for coming out to celebrate my little girl's bat mitzvah.
Tack allihop för att ni kom hit för att fira min lilla flickas bat mitzvah.
EnglishOne of them was Georgian in origin, about a girl whose name was Suliko.
En av sångerna var från Georgien och handlade om en flicka som hette Suliko.
EnglishBecause I am bound to a God and to a people and to a shepherd girl.
Därför att jag är bunden till en Gud och till ett folk och till en herdeflicka.
EnglishAnd you're waiting for your girl. ~~~ And it's that Tuesday evening back in 1982.
Du väntar på din flickvän, och det är den där tisdagkvällen 1982.
EnglishSometimes, I feel like the little girl in the story " The Emperor's New Clothes ".
Ibland känner jag mig som barnet i sagan " Kejsarens nya kläder ".
EnglishDad, I'm not that 12- year-old girl who would only dance with you at your inaugural ball.
Jag är ingen 12- åring som bara vill dansa med dig på din invigningsbal.
EnglishSometimes, I feel like the little girl in the story "The Emperor' s New Clothes" .
Ibland känner jag mig som barnet i sagan "Kejsarens nya kläder".
EnglishI heard a Turkish Cypriot girl being interviewed on the radio.
Hon sade, i sin ungdom, att hon trodde att det bara levde män på den andra sidan.
EnglishAnd before long, the condom was know as the girl's best friend.
Och det dröjde inte länge, innan kondomen var känd som en flickas bästa vän.
EnglishA young girl is on her way home after a trip to the cinema.
Ytterligare bilder: En ung flicka på väg hem efter ett biobesök.
EnglishFinch, you don't think there's one girl you're destined to spend your entire life with?
Finch, tror du verkligen inte att du är ägnad till att gifta dig?
EnglishI asked that girl, "Would you teach them enough biotechnology to pass?"
Jag frågade kvinnan, "Skulle du kunna lära dem tillräckligt om bioteknik för att få godkänt?"
EnglishA gun like this tragically killed a 12-year-old Manchester girl, Kamilah Peniston.
Det var en sådan här pistol som så tragiskt dödade en tolvårig flicka i Manchester - Kamilah Peniston.
EnglishI would also like to thank the Council and our girl from the French Presidency: well done!
Jag skulle också vilja tacka rådet och vår flicka från det franska ordförandeskapet. Bra gjort!
EnglishGirl 9: My friend Justine kinda took my friend Kelly, and now they're being mean to me.
Min kompis Justine snodde min vän Kelly, och nu är de elaka.
EnglishAt the beginning the father also took care of that young boy or girl.
I början tog även pappan hand om den lilla pojken eller flickan.
EnglishIn the post-mortem, it was found that the girl had large quantities of earth in her lungs and her stomach.
Enligt obduktionsrapporten hade flickan stora mängder jord i lungor och mage.
EnglishYou can't go dashing off in the middle of the night with some girl.
Du kan bara inte sticka iväg Mitt i allt ihop och träffa brudar.