"globe" translation into Swedish

EN

"globe" in Swedish

EN globe
volume_up
{noun}

globe
volume_up
jorden {o.sg.} (bestämd form)
Students come from all across the globe, with over 80 nationalities represented at LiU.
Studenterna vid LiU kommer inte bara från hela Sverige, utan från länder över hela jorden.
A man who has never set foot out of England circling the globe.
En man som aldrig varit utanför England, ska resa jorden runt.
India is the second most populous country on this globe, with a proud and tested democratic tradition.
Indien är det näst folkrikaste landet på jorden, med en stolt och beprövad demokratisk tradition.
globe (also: ball, bulb, bump, den)
volume_up
kula {comm. gen.}
globe (also: ball, bowl, round, sphere)
Perhaps we notice it most in the northern hemisphere, but it nevertheless affects every living thing right across the globe.
Kanske märker vi det mest på norra halvklotet, men det påverkar inte desto mindre allt levande på hela vårt klot.
As the globe spins, we can see our location, and we can open the book and swipe through the chapters to browse the book.
När klotet snurrar, kan vi se var vi befinner oss. ~~~ Vi kan sen öppna boken och swipa oss genom kapitlen för att skumma boken.
globe
volume_up
jordglob {comm. gen.}
Our region knows that, next to the big red blob on our globe, Eastern Central Europe became a blob that was painted pink, but this region has never been all the same colour.
I vår region vet vi att bredvid den stora röda klicken på vår jordglob blev östra Centraleuropa en klick som målades rosa, men denna region har aldrig riktigt haft samma färg.
globe
Throughout that globe there are some very risky places, and some of the risk for the unwary or the unprotected is caused by disease.
På hela detta jordklot finns det många riktigt riskabla platser och många av de risker som den obetänksamme eller den oskyddade utsätts för utgörs av sjukdomar.
Yet indirectly, we are encouraging oil exploitation in the most vulnerable and fragile part of our globe, where the consequences could be horrific.
Ändå uppmuntrar vi indirekt till oljeutvinning i det mest sårbara och ömtåliga området på vårt jordklot, där konsekvenserna skulle kunna bli fruktansvärda.

Synonyms (English) for "globe":

globe

Context sentences for "globe" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur seas also play a decisive role in people's lives in every part of the globe.
Haven har också en avgörande betydelse för människors liv överallt i världen.
EnglishBillions of dollars are spent every year, all over the globe, on these charlatans.
Miljarder dollar spenderas varje år, över hela världen, på dessa luredrejare.
EnglishIn the most AlDS infested region of the globe, where one in four is infected,
På det mest aidssmittade området i hela världen, där en av fyra är smittade...
EnglishNevertheless, the Europeans went on to conquer the globe and not the Chinese.
Trots detta var det européerna som senare erövrade världen, inte kineserna.
EnglishThe EU presence in the globe is widening, and we can find EU missions all over the world.
EU får en allt större global närvaro, och EU-uppdrag pågår över hela världen.
EnglishI will detonate the WMDs which I have given to terrorists all around the globe.
detonerar jag vapnen som jag gett till terrorister över hela världen.
EnglishThe same stories, the Shakespeare, like those plays we saw at the Old Globe.
Samma historier som Shakespeares, som de pjäser vi såg på " Old Globe ".
EnglishThey are 21st-century colonies that are located across the globe in strategic positions.
De är 2000-talskolonier som ligger strategiskt utspridda över hela världen.
EnglishAt present, one in five people across the globe have no access to education or health care.
I dag saknar en av fem människor i världen tillgång till utbildning eller hälsovård.
EnglishWe do not just fly around Europe, we often move through most of the corners of the globe.
Vi flyger inte bara runt i Europa, ofta reser vi igenom de flesta av jordklotets hörn.
EnglishIt’s software that’s used at a large number of universities and enterprises across the globe.
En mjukvara som används på ett stort antal universitet och företag runtom i världen.
EnglishAlmost a third of the land area of the globe is at risk of desertification.
Nästan en tredjedel av jordens markområden hotas av ökenspridning.
EnglishWe have responsibilities in the European Union to uphold women's rights across the globe.
Europeiska unionen har ett ansvar för att upprätthålla kvinnors rättigheter i hela världen.
EnglishAnd so he took the Maitreya -- it shrunk into a globe, a ball -- took him on his shoulder.
Så han tog Maitreya -- som krympte till en glob, en boll -- och lyfte upp honom på sin axel.
EnglishAnd as I mentioned, when it started, we were at the Globe, and there was no press.
Och som jag redan sa, när den hade börjat, vi var vid Globe teatern, och det fanns inga journalister.
EnglishIt is only right that we try to promote this around the globe.
Det är rätt och riktigt att vi försöker verka för detta runt om i världen.
EnglishThe repercussions of the crisis have been felt by the inhabitants of almost every part of the globe.
Krisen har haft återverkningar för invånarna i nästan alla delar av världen.
EnglishSpiritual values have been disseminated from Europe throughout the globe.
Andliga värden har spritts från Europa ut över hela världen.
EnglishLet us move towards more service liberalisation throughout the EU and throughout the globe.
Låt oss gå mot ökad tjänsteavreglering inom EU och hela världen.
EnglishIt also creates new business opportunities for audiovisual professionals from Europe and around the globe.
Det skapar också nya affärsmöjligheter för folk i filmbranschen överallt i världen.