"glow" translation into Swedish

EN

"glow" in Swedish

EN glow
volume_up
{noun}

glow (also: ardor, fervour, fire, gusto)
volume_up
glöd {comm. gen.}
The legend says when the rocks are brought together, the diamonds inside them will glow.
Legenden säger att när stenarna är tillsammans, så kommer diamanterna inuti dem att glöda.
There's no glowing guys, no infinite mothers.
Det finns inga glödande typer och oändliga mödrar.
Du glöder, älskling.
glow (also: cordiality, fervour, heat, warmth)
volume_up
värme {comm. gen.}
glow (also: bravery, brilliance, finish, glare)
volume_up
glans {comm. gen.}
Varsågod, och spegla er i min glans.
glow (also: ardor, fervour, fire, heat)
volume_up
hetta {comm. gen.}
glow
volume_up
frisk rodnad {comm. gen.}
glow (also: luster, lustre, vibrance)

Context sentences for "glow" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd now they're making Glow-rabbits and Glow-all-sorts-of-things.
Och nu ska de göra självlysande kaniner och få alla möjliga saker att lysa.
EnglishHe'll drop his keys, and I won't glow to help him find 'em.
Han tappar sina nyckar, och jag kommer lysa så att han hittar dem.
EnglishThey flash, and sparkle, and glow with their own living light.
De blixtrar, glittrar och strålar med sitt eget levande ljus.
EnglishYou take a glow gene out of a coral or a jellyfish and you stick it in a zebrafish, and, puff, they glow.
Man tar en självlysande gen ur en korall eller manet och man stoppar in den i en zebrafisk, och vips så blir de självlysande.
EnglishI guess we could make a glow chicken.
Jag antar att vi kunde göra en självlysande kyckling.
EnglishDoes that one kid really, you know, glow?
EnglishWe did not have to say either yes or no; we were able to bask in the glow of the post-war, having been spared such tragic choices.
Vi behövde inte säga vare sig ja eller nej, vi kunde värma oss i glöden från efterkrigstiden och besparades sådana tragiska val.
EnglishWhy they glow like that?
EnglishWay to glow, Zach.
EnglishWe did not have to say either yes or no; we were able to bask in the glow of the post-war, having been spared such tragic choices.
Låt oss visa vår tacksamhet över de fantastiska verk som utförts av en generation av män och kvinnor som inte hade något annat val än att gå ut i krig, men som ville ha fred!
EnglishThe general aim must be to promote the use of technology that consumes less energy; for example, the use of glow bulbs in equipment should always be avoided when they can be replaced with LEDs.
Vårt huvudsakliga mål måste vara att befrämja energisnål teknik. Glödlampor i apparater bör till exempel alltid då det är möjligt ersättas med lysdioder.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, you may not be surprised to learn that I cannot see this whole situation in such a rosy glow as it has been presented here, especially by Sir Leon Brittan.
Herr ordförande, ärade kolleger! Det är säkert ingen överraskning för er att jag inte ser det hela lika positivt som ni, och i synnerhet inte som sir Leon Brittan.