EN go about
volume_up
{adverb}

go about
Procedurally speaking, that is the wrong way to go about it.
Förfarandemässigt är det fel sätt att gå tillväga.
Det är inte rätt sätt att gå tillväga.
That really is the wrong way to go about it.
Det är verkligen fel sätt att gå tillväga.

Synonyms (English) for "go about":

go about

Context sentences for "go about" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA continent is about to go into recession and we are dividing up a few crumbs.
Vår kontinent håller på att gå in i en recession och vi fördelar lite brödsmulor.
EnglishWe must not let go of our concerns about energy; we must keep them in mind.
Vi får inte förlora energifrågorna ur sikte, utan måste ständigt bära dem med oss.
EnglishI could go on for hours about this important topic, but I will have to leave it there.
Jag skulle kunna prata i timmar om detta viktiga ämne, men jag måste sluta här.
EnglishReducing VAT on services up to the end of this year was the right way to go about it.
Den reducerade mervärdeskatten på tjänster till slutet av året är en korrekt åtgärd.
EnglishAs there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
Eftersom det inte finns någon akut tidsfrist bör vi gå vidare med det på ett rimligt sätt.
EnglishWe must not go about it in a way that is detrimental to operational national systems.
Vi får inte hantera det på ett sätt som är till men för fungerande nationella system.
EnglishBy all means, let us have risk assessments, but let us not go overboard about them.
Det är visserligen bra med riskbedömningar, men låt dem inte gå överstyr.
EnglishI therefore want to go there, talk about human rights and defend them.
Jag vill därför resa dit för att diskutera och försvara de mänskliga rättigheterna.
EnglishThe debate is how to go about European construction at the point of enlargement.
Det handlar om uppbyggnaden av Europa vid tiden för en utvidgning.
EnglishWe are not about to go into reverse with regard to either the objectives or the timetable.
Vi kommer inte att backa och gå bakåt, varken när det gäller målen eller tidtabellen.
EnglishThis is no way to go about things; an opportunity is being squandered.
Så här skall man inte sköta saker och ting; man håller på att kasta bort en möjlighet.
EnglishThis will improve their position if they need to go to the bank about loans.
Detta kommer att förbättra deras ställning om de behöver gå till banken för att låna pengar.
EnglishThis is no way to go about things; an opportunity is being squandered.
Sammansättningen av kommissionen kräver samarbete mellan institutionerna.
EnglishIts detailed proposals are probably also the most sensible way to go about this.
Förmodligen är det den föreslår detaljerat, det förnuftigaste.
EnglishThat would surely be the best way to go about eradicating abuses such as traffic in human beings.
Detta vore ju den bästa metoden för att avskaffa något sådant som människohandel.
EnglishIt is not for me to tell this Parliament how to go about dealing with the report before it.
Det är inte min sak att tala om för parlamentet hur det ska hantera det här betänkandet.
EnglishListen, I was just about to go to this old record store I found out about.
Jag tänkte precis gå till den där skivaffären jag hörde talas om.
EnglishI would have liked to have heard a plan today of how we are going to go about this.
Jag skulle ha velat få höra om våra planer i den frågan i dag.
EnglishWe go on and on about research and development, but these are not what we spend money on.
Vi talar i oändlighet om forskning och utveckling, men det är inte det vi lägger pengarna på.
EnglishWe cannot go about correcting obvious wrongdoings by merely resorting to rhetorical commitment.
Vi kan inte med retoriska vändningar låta de skriande brister som måste avhjälpas bero.