"gradation" translation into Swedish

EN

"gradation" in Swedish

SV

"gradation" in English

volume_up
gradation {comm. gen.}

EN gradation
volume_up
{noun}

gradation (also: degree, extent, grade, notch)
volume_up
grad {comm. gen.}
gradation (also: scale)
volume_up
skala {comm. gen.}
gradation (also: facet, hue, nuance, shade)
volume_up
nyans {comm. gen.}
gradation (also: bridge, changeover, joint, transit)
volume_up
övergång {comm. gen.}
gradation (also: grade, period, phase, stage)
gradation
volume_up
gradering {comm. gen.}
The maximum is 100 %, but what is stopping us from applying more gradations, which would provide us with another way of measuring upward or downward trends?
Maximum är 100 procent men varför inte införa ytterligare graderingar så att vi även på det sättet kan mäta om något blir bättre eller sämre.
gradation (also: order, sequence)
volume_up
ordningsföljd {comm. gen.}
gradation
volume_up
gradation {comm. gen.}

Synonyms (English) for "gradation":

gradation

Context sentences for "gradation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhy is there no gradation of the increase in officials' salaries according to the level of salary?
Varför finns det inte olika nivåer för höjningen av tjänstemännens löner allt efter lönens storlek?
EnglishI believe that such upward gradation of quality would be of great importance to consumers and the public.
Jag tror att denna ökade kvalitet skulle vara mycket viktig för konsumenterna och medborgarna.
EnglishBut there is no fundamental difference between Amendment No 2 and paragraph 29, only a difference in gradation.
Det finns emellertid ingen principiell skillnad, utan endast en gradskillnad mellan ändringsförslag 2 och punkt 29.