"grass" translation into Swedish

EN

"grass" in Swedish

SV

EN grass
volume_up
{noun}

1. general

grass
volume_up
gräs {comm. gen.}
Cows should eat grass and this is the best way of preventing what is occurring now.
Kor bör äta gräs och det är också det bästa sättet att undvika denna situation.
These are the countries that raise their herds most sustainably based on grass.
Dessa länder föder upp sin boskap på ett mycket hållbart sätt, och fodret baseras på gräs.
Cows did not go mad because they ate grass, or even smoked it.
Kon har inte blivit galen för att hon har ätit gräs, eller för att hon skulle ha rökt gräs.
grass (also: sod, lawn, greensward)
volume_up
gräsmatta {comm. gen.}
grass

2. British English, slang

grass (also: stoolie)
volume_up
tjallare {comm. gen.} [coll.]

Synonyms (English) for "grass":

grass

Context sentences for "grass" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
Ni sår vind åt folket men ni kommer att skörda storm från arbetstagarna och folket.
EnglishThe message from the grass-roots fight is the need for grass-roots prosperity.
Budskapet från gräsrötternas kamp är att det behövs ett välstånd bland gräsrötterna.
EnglishGood administration and anti-grass roots/anti-democratic policy are irreconcilable.
En god förvaltning är oförenlig med en gräsrotsfientlig och antidemokratisk politik.
EnglishThe resistance of peace-loving grass-roots forces will be equally long-lasting.
Lika långvarigt kommer de fredssträvande folkliga krafternas kamp att bli.
English• closer links between ΝΑΤΟ and the ΕU in order to deal with grass-roots resistance.
• en närmare koppling mellan Nato och EU för att hantera motståndet på gräsrotsnivå.
EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
Man kommer att ta hänsyn till behovet av att stärka området för idrott på gräsrotsnivå.
English• closer links between ΝΑΤΟ and the Ε U in order to deal with grass-roots resistance.
• en närmare koppling mellan Nato och EU för att hantera motståndet på gräsrotsnivå.
EnglishThey carry a special significance and strength by their activities at grass-roots level.
De har en särskilt betydelse och styrka på grund av det de uträttar på grundnivå.
EnglishMany people at grass roots level advocate a single Community customs administration.
På gräsrotsnivå pläderar många för en enda tullmyndighet inom gemenskapen.
EnglishIt emphasises a number of points deemed crucial at grass roots level.
Vi vill betona ett antal punkter som anses enormt viktiga av folk ute på fältet.
EnglishThis is most certainly one of the areas for which real grass-roots support may be secured.
Detta är absolut ett av de områden där vi kan få verkligt stöd från gräsrötterna.
EnglishThe consequences are unbearable for the working classes and grass roots sections of society.
Följderna har blivit odrägliga för arbetarklassen och samhällets gräsrotsgrupper.
EnglishThese are all nice things for ministers to tell their grass-roots support back home.
Allt detta är fina saker för ministrarna att berätta om för det vanliga folket där hemma.
EnglishOur quality food products are closely linked to our grass-based natural environment.
Våra matvaruprodukter av kvalitet är starkt länkade till vår gräsbaserade naturliga miljö.
EnglishReal peace does not start at the top, but at a country's grass roots.
Verklig fred kommer inte till stånd i toppen utan den växer fram bland gräsrötterna.
EnglishGrass courses to become slippery during rain and groove formation can be a problem.
Gräsbanor blir hala vid regn och spårbildning kan vara ett problem.
EnglishThat is according to the IEA, not a green grass-root organisation.
Dessa uppgifter kommer från IEA, som inte är någon grön gräsrotsorganisation.
EnglishThe grass-roots movement in Europe is growing stronger and is putting up resistance.
Gräsrotsrörelsen i Europa växer sig allt starkare och gör motstånd.
EnglishIn ‘free’ Poland, working farmers, the grass roots, live in drastic conditions.
I det ”fria” Polen lever de arbetande jordbrukarna, gräsrötterna, under mycket svåra förhållanden.
EnglishWhat we note is that you are frightened of the rising grass-roots fights which have emerged...
Det vi kan notera är att ni är rädda för de växande gräsrotskamper som har uppstått …