"grazing land" translation into Swedish

EN

"grazing land" in Swedish

SV

EN grazing land
volume_up
{noun}

grazing land
volume_up
hagmark {comm. gen.}

Synonyms (English) for "grazing land":

grazing land

Context sentences for "grazing land" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAccording to experts, the real causes of the conflict are competition for water and grazing or arable land and economic success.
Enligt expertisen är det konkurrens om vatten och betes- och åkermark samt ekonomisk framgång som egentligen ligger bakom den blodiga konflikten.
EnglishIn particular this instrument should be used for dairy farmers in disadvantaged areas and in areas completely given over to grazing land and pasture.
Detta instrument bör framför allt användas för mjölkproducenter i missgynnade områden och i områden som helt och hållet överlåtits till betesmark.
EnglishSmall and medium-sized agricultural enterprises are experiencing a restriction in the utilisation and cultivation of arable and grazing land as a result of the directive.
Små och medelstora jordbruksföretag ser i direktivet en inskränkning i användningen och skötseln av odlad mark och betesmark.
EnglishAlthough Somalia regained its independence over 40 years ago, conflicts are still caused by competition between clans for grazing land and water sources.
Även om Somalia blev självständigt för mer än 40 år sedan pågår fortfarande konflikter om betesmarker och vattenkällor mellan konkurrerande klaner.
EnglishAgriculture was also severely affected and the impact of this is not confined to the loss of produce but also loss of crops, grazing land and next year's yield.
Jordbruket drabbades också allvarligt och följderna av detta begränsar sig inte till produktionsbortfall utan också skördebortfall, förluster av betesmarker och nästa års skörd.