"great achievement" translation into Swedish

EN

"great achievement" in Swedish

EN great achievement
volume_up
{noun}

great achievement

Context sentences for "great achievement" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.
Det var ett stort ögonblick och en stor bedrift, som vi ska vara stolta över.
EnglishSimply ensuring that we do not move backwards is no great achievement, however.
Men att bara säkerställa att vi inte går bakåt är ingen stor prestation.
EnglishThat is a great achievement, and that is how we must highlight it and all its consequences.
Det är en stor framgång och det måste vi framhäva, med alla dess konsekvenser.
EnglishThis is to our credit and is a great achievement of the European Union.
Det är något som vi kan ta åt oss äran av och en av EU:s största bedrifter.
EnglishHowever, establishing such safety solely within Europe is no great achievement.
Att endast skapa säkerhet inom EU är emellertid inte tillräckligt.
EnglishThe conclusion of the banning treaty in Ottawa will be a great achievement.
Undertecknandet av ett förbudsfördrag i Ottawa kommer att innebära en storartad prestation.
EnglishThe outcome of the climate summit in Cancún could hardly be described as a great achievement.
Resultatet av klimattoppmötet i Cancún kan knappast beskrivas som en stor framgång.
EnglishSome of us have proclaimed it a great achievement that we were able to reach a compromise.
Vissa av oss har betecknat det som en stor prestation att vi lyckades nå en kompromiss.
EnglishIt is indeed a great achievement, both for Europe and for every one of us.
Det är verkligen en stor framgång för både EU och var och en av oss.
EnglishThis is a great achievement because the challenge was a considerable one.
Vad vi behöver är en öppen och fullständig anslutning, som också sker på ett absolut strikt sätt.
EnglishThe Blue Card could be a great achievement if it is comprehensive, if it is fair and balanced.
Blue Card skulle kunna bli en stor prestation om det är omfattande, rättvist och balanserat.
EnglishThis regulation is a great achievement strengthening the principles of democracy in the European Union.
Förordningen är en viktig landvinning som stärker de demokratiska principerna i EU.
EnglishThis is a great achievement because the challenge was a considerable one.
Detta är en betydande prestation, för utmaningen var stor.
EnglishThe Schengen area is a great achievement and we should protect it.
Schengenområdet är en viktig landvinning som vi måste bevara.
EnglishThat must not be allowed to obscure the big picture, the great achievement of the Intergovernmental Conference.
Men det får inte skymma helheten, regeringskonferensens stora prestation.
EnglishThis is a great achievement and it is fundamental to reinforcing the faith of citizens in the reforms.
Detta är en enorm bedrift, och det är grundläggande för att förstärka medborgarnas tro på reformerna.
EnglishThis was a great achievement and we thank you very much for it.
Detta var en storartad prestation, stort tack för det!
EnglishIt is a great achievement for the Union and its citizens.
Det är en fantastisk insats för unionen och dess medborgare.
EnglishWe, as your Liberal Democrat colleagues in this House, also feel a great pride in your achievement.
Vi, liksom era liberala demokratiska kolleger i kammaren, känner oss även mycket stolta över era insatser.
EnglishThe second great achievement was the endorsement of the principle of responsibility to protect populations from atrocities.
Det är uppenbart att vi måste fortsätta arbeta med den mycket viktiga frågan.