"grievance" translation into Swedish

EN

"grievance" in Swedish

EN grievance
volume_up
{noun}

You can ask the Parliament to address either a personal need or grievance, or a matter of public interest.
Det kan gälla både dina egna klagomål och frågor av allmänt intresse.
Do you not think that the time has come to take on board their justified grievances?
Tycker inte ni att det är dags att ta sig an deras berättigade klagomål?
Turkey could now move to address the legitimate grievances of its Kurdish citizens.
Turkiet skulle nu kunna gå vidare med att ta itu med de turkiska medborgarnas välgrundade klagomål.
grievance
volume_up
anledning till klagan {comm. gen.} [ex.]
grievance
volume_up
anledning till missnöje {comm. gen.} [ex.]

Synonyms (English) for "grievance":

grievance

Context sentences for "grievance" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI understand the rawness and the sense of grievance, but things must move on rapidly.
Jag förstår råheten och orsaken till klagan, men nu måste saker snabbt gå vidare.
EnglishIt will deepen a sense of grievance and create new recruits for terrorist activity.
Detta skapar bara missnöje och nya rekryter till terroristverksamhet.
EnglishYou can ask the Parliament to address either a personal need or grievance, or a matter of public interest.
Det kan gälla både dina egna klagomål och frågor av allmänt intresse.
EnglishSuch anomalies generate a sense of grievance amongst Europe's citizens, not least my own constituents.
Sådana avvikelser leder till en känsla av missnöje bland Europas medborgare, inte minst dem i min egen valkrets.
EnglishIt was not made from any personal sense of grievance whatsoever but in pursuance of my parliamentary duty.
Den gjordes inte utifrån någon personlig missnöjeskänsla som helst, utan i utövandet av min parlamentariska plikt.
EnglishMadam President, it was the Trotskyists who transformed Marxist class warfare into multi-grievance group warfare.
(EN) Fru talman! Det var trotskisterna som förvandlade marxistklassens stridsmetoder till ett missnöjesparti på bred front.
EnglishWe abstained on the accession of Cyprus to the European Union, but this does not mean we hold any grievance against the people of Cyprus.
Att vi avstått från att rösta om Cyperns anslutning till Europeiska unionen beror inte på att vi på något sätt är missnöjda med det cypriotiska folket.
English(FR) We abstained on the accession of Cyprus to the European Union, but this does not mean we hold any grievance against the people of Cyprus.
Att vi avstått från att rösta om Cyperns anslutning till Europeiska unionen beror inte på att vi på något sätt är missnöjda med det cypriotiska folket.
EnglishSociety was to be segmented into groups, who might or might not have known that they had a grievance until that was explained to them by helpful young militants.
Samhället skulle delas in i grupper, som kanske inte visste att de hade något att klaga över förrän de fick det förklarat för sig av unga militanter.
English(PL) I would like to say that, while listening to the last debate in Doha in Qatar, I had the impression that the developing countries have a grievance against us, the developed countries.
(PL) När jag lyssnade till den senaste debatten i Doha i Qatar fick jag intrycket att utvecklingsländerna var missnöjda med oss i industriländerna.
EnglishI have to say that I do not feel any sense of grievance at the somewhat perjorative way I have been represented by the Staff Committee who advertise what they claim to be the price of Tomlinson.
Jag måste säga att jag inte känner något missnöje mot det något nedsättande sättet som jag har framställts av personalkommittén, som basunerar ut vad de kallar Tomlinsons pris.