EN grip
volume_up
{noun}

1. general

grip
volume_up
grepp {noun}
The grip of the central government is becoming tighter in true Russian style.
De centrala myndigheternas grepp blir allt hårdare igen, enligt Sovjetmodell.
It is not pro-active enough to get a real grip on the situation.
Den uppträder med för lite energi för att faktiskt få grepp om denna fråga.
Have you got grip on where you want to work you should try to do their internship there.
Har man fått grepp på var man vill jobba ska man försöka göra sin praktik där.
grip (also: bite, clasp, ear, grasp)
The grip of the central government is becoming tighter in true Russian style.
De centrala myndigheternas grepp blir allt hårdare igen, enligt Sovjetmodell.
It is not pro-active enough to get a real grip on the situation.
Den uppträder med för lite energi för att faktiskt få grepp om denna fråga.
Have you got grip on where you want to work you should try to do their internship there.
Har man fått grepp på var man vill jobba ska man försöka göra sin praktik där.
grip (also: bite, grasp, hold, purchase)
Can you please urge the authorities to get a grip of this?
Kan du be de ansvariga att ta tag i detta?
. - Mr President, I cannot get a grip, but what I can do is to be very brief.
. - (EN) Jag kan inte ta tag i allt, men vad jag kan göra är att fatta mig kort.
There is an issue that I think the Finnish Presidency should get to grips with.
Det finns en fråga som jag tycker att det finländska ordförandeskapet ska ta tag i.
volume_up
kontroll {comm. gen.}
Getting a grip on energy prices (vote)
Kontroll över energipriserna (omröstning)
Getting a grip on energy prices (debate)
Kontroll på energipriserna (debatt)
Attempts are once again being made, rightly so, to get a tighter grip on money-laundering practices.
Med rätta försöker man nu ånyo att få bättre kontroll över tvätten av svarta pengar.
grip
grip
volume_up
gripklo {comm. gen.}
grip
volume_up
scenarbetare {comm. gen.}
grip
volume_up
kunskap i ett ämne {comm. gen.} [ex.]

2. "bag"

grip
volume_up
handtag {n} (väska)

Context sentences for "grip" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that we must keep a grip on reality and focus on what is tangible.
Jag tror att man måste vara verklighetsnära, att man måste söka konkreta former.
EnglishA tool to get a grip on an outturn is so much better than just a grip on promises.
Det handlar inte bara om att avge löften utan om att faktiskt göra någonting.
EnglishWhen I re-read those words now, I recognise the enthusiasm in whose grip we were then.
När jag nu läser om dessa ord känner jag igen den entusiasm som vi då bars fram av.
EnglishIf we lose our grip on crime, we shall be destined to fail elsewhere too.
Om vi misslyckas med detta, kommer vi inte att kunna klara de andra områdena.
EnglishWhat are we going to do to loosen the IMF's vice-like grip on Mr Lula?
Vad skall vi göra för att lossa detta valutafondens järngrepp om president Lula?
EnglishThe directive will not mean the market's unseen hand will lose the power of its grip.
Direktivet innebär ingen frigörelse från marknadens osynliga styrande hand.
EnglishSouth Africa is ravaged by crime, and a culture of violence has taken a grip on the country.
Sydafrika härjas av brottslighet, och en våldskultur tar kontrollen över landet.
EnglishIt is quite clear to my mind that he has lost his grip on reality.
Han lider enligt min åsikt tydligt av bristande verklighetsuppfattning.
EnglishThen we faced a hostile Soviet Union that held Central and Eastern Europe in its iron grip.
Då hade vi emot oss en fientlig sovjetunion som höll Central- och Östeuropa i sitt järngrepp.
EnglishAnd today we are watching as this island is caught in the grip of the same hellish spiral.
Det är detta infernaliska mönster som vi i dag ser ta form på ön.
EnglishWhy are we not focusing on things that we can actually get a grip on?
Varför fokuserar vi inte på saker som vi faktiskt kan hantera?
EnglishPolitics can very much hold a grip on a number of important factors.
Politiken kan i högsta grad påverka ett antal viktiga faktorer.
EnglishUntil grip requirements are applied, these three amendments are therefore unacceptable.
Så länge krav beträffande väggrepp inte tillämpas är dessa tre ändringsförslag därför inte godtagbara.
EnglishThe dictatorship uses the income to tighten its grip on power.
Intäkterna förbrukas av diktaturen för att behålla greppet om makten.
EnglishBasically, the more we lose our grip on morals, the more we tighten our grip on our wallet.
För i grunden är det så, att ju mer man lättar på seder och bruk, desto hårdare håller man i plånboken.
EnglishEver since 1962, Burma/Myanmar has been ruled by the military, who have kept an iron grip on the country.
Ända sedan 1962 har Burma/Myanmar styrts av militären, som har hållit landet i ett järngrepp.
EnglishFinally, violence, prostitution, the grip of the Mafia.
Avslutningsvis, när det gäller misshandel och maffians inflytande.
EnglishWe must continue to urge the Belarus regime to release the iron grip it has on its citizens.
Vi måste fortsätta att kräva att den vitryska regimen inte längre ska hålla sina medborgare i ett järngrepp.
EnglishTobacco gets you in its grip, just like any other drug, on account of the fact that it contains nicotine.
För många är tobaksrökningen inte en fråga om val eller njutning.
EnglishThe country is in the grip of an illusion, in my view.
Detta bygger enligt min mening på verklighetsfrämmande illusioner.