"grotesque" translation into Swedish

EN

"grotesque" in Swedish

EN grotesque
volume_up
{noun}

1. general

grotesque
volume_up
grotesk figur {comm. gen.}
grotesque

2. art

grotesque

Synonyms (English) for "grotesque":

grotesque

Context sentences for "grotesque" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is with the European Council and its grotesque failure of political leadership.
Den är med Europeiska rådet och dess enorma misslyckande när det gäller politiskt ledarskap.
EnglishAllow me finally to draw attention to the grotesque way in which resources are distributed.
Låt mig slutligen påminna om den groteska fördelningen av resurser.
EnglishIt is grotesque: every private company, even small private companies, think European nowadays.
Det är ju groteskt: Alla privata företag, även små privata företag, tänker i dag europeiskt.
EnglishThis revealed a grotesque set-up in terms of its lack of legal legitimacy.
Rättegången har dock visat sig vara ett groteskt montage i fråga om bristen på juridisk legitimitet.
EnglishThose are just a few examples among many equally grotesque proposals.
Det här är bara några exempel bland många lika groteska förslag.
EnglishThis barbarous and, at the same time, grotesque regime must be contained.
Denna barbariska och samtidigt groteska regim måste stoppas.
EnglishWhat is happening at the present time in the dispute over place-name signs in Carinthia is grotesque.
Det som pågår nu i grälet om ortsnamnsskyltar i Kärnten är groteskt.
EnglishSome of you have talked about grotesque governments that do not respond to the reality of the country.
Några av er har talat om groteska regeringar som inte stämmer överens med landets verklighet.
EnglishEven some of the payments that appear to be correct are actually supporting grotesque projects.
Även några av de utbetalningar som förefaller korrekta stöder i själva verket rent groteska projekt.
EnglishSimply to discuss this issue from one month or one week to the next, however, seems almost grotesque.
Det känns dock nästan ironiskt att diskutera denna fråga månad efter månad och vecka efter vecka.
EnglishAll of this would be odious, were it not so grotesque.
Allt detta skulle vara vedervärdigt, om det inte var så groteskt.
EnglishThat statement, which is just as grotesque as the first example, must be condemned just as vigorously.
Det uttalandet, som är precis lika befängt som det första exemplet, måste fördömas lika kraftfullt.
EnglishMadam President, I believe that the amendment is grotesque.
Jag tycker att ändringsförslaget är groteskt.
EnglishThe most grotesque distortions gain currency: Brussels is supposedly home to an immense, Kafkaesque bureaucracy.
De mest groteska vrångbilder får allmän spridning. Bryssel antas inhysa en enorm, kafkaliknande byråkrati.
EnglishMadam President, I am a bit surprised at the qualifications of my amendment as 'grotesque' and 'unacceptable'.
(EN) Fru talman! Jag är lite förvånad över beskrivningen av mina ändringar som ”groteska” och ”oacceptabla”.
EnglishIt is actually grotesque that export subsidies are paid when horses, cows and sheep have to be sent out of the EU.
Det är faktiskt groteskt att exportbidrag betalas ut när hästar, kor och får måste skickas iväg utanför EU.
English- is it not grotesque that poverty and inequality are rising in Europe today?
Ska vi bekämpa fattigdomen?” - är det inte groteskt att fattigdomen och ojämlikheten ökar i Europa i dag?
EnglishThat is seen in the immoral salaries that some of them are getting and the grotesque bonuses they are also getting.
Det kan man se på de omoraliska löner som vissa av deras anställda får och i de groteska bonusar som tas ut.
EnglishThis place is beyond its normal grotesque.
Det här stället är obeskrivligt, helt groteskt.
EnglishI believe that the fact that someone here in Parliament who supports Serbia has condemned the EULEX mission is simply grotesque.
Att någon här i parlamentet som stöder Serbien har dömt ut Eulex-uppdraget ser jag som fullständigt groteskt.