"hang" translation into Swedish


Did you mean: hänga
EN

"hang" in Swedish

SV

"hang" in English

EN hang
volume_up
{noun}

hang
volume_up
hängning {comm. gen.}
Instead, it was changed to execution by hanging for alleged murder.
Istället ändrades det till avrättning genom hängning för påstådda mord.
I find it hard to believe that hanging and public beatings are the result of discrimination.
Jag har svårt att tro att hängning eller offentliga straff beror på diskriminering.
The last case which we are discussing now is the case of two boys aged 16 years old sentenced to death by hanging.
Det sista fallet som vi diskuterar nu är de två 16-åriga pojkar som har dömts till döden genom hängning.
hang

Synonyms (English) for "hang":

hang

Context sentences for "hang" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt needs to hang together properly, and more focus on implementation is required.
Det behövs samordning i processen och en större koncentration på genomförandet.
EnglishThe international community should hang its head and the European Union along with it.
Det internationella samfundet borde skämmas, och Europeiska unionen med dem.
EnglishSo, hang on, President Klaus; if they do not give you what you want, do not sign the thing.
Så stå på er, president Klaus! Skriv inte under om de inte ger er vad ni vill ha.
EnglishWe used to hang out...... and dream about being on the force together.
Vi brukade hålla ihop...... och drömma om att vara i polisstyrkan tillsammans.
EnglishPaper can hang around a long time, even, and indeed especially in Europe - we all know that.
Vi vet alla att det som står på papper kan låta vänta på sig, även i Europa.
EnglishIt's a standard template by which we're going to hang the rest of this data.
Det är en standardmall som vi sen placerar in resten av datan i.
EnglishI thought maybe we could hang out, you know, do some stuff back home...
Jag trodde att vi kanske kunde gå ut. hitta på lite saker därhemma... bara vanliga saker...
EnglishI do not want to hang around waiting for miracle solutions some other day.
Jag vill inte sitta och vänta på mirakellösningar en annan dag.
EnglishIf you tell us the Commission, and the Commission says the Council, you hang minority rights.
Om ni bollar frågan mellan kommissionen och rådet, så offrar ni minoriteternas rättigheter.
EnglishA: that's not me, and B: I don't even hang out with people like that.
A: det är inte jag och B: jag umgås inte ens med sådana människor.
EnglishThe European Commission should hang their heads in shame and should withdraw this proposal immediately.
Europeiska kommissionen borde skämmas och omedelbart dra tillbaka det här förslaget.
EnglishIt is true, as far as I am concerned, that peace could perhaps hang in the balance in the Mediterranean.
För egen del instämmer jag i att freden kan stå och väga i Medelhavsområdet.
EnglishThank God Gabrielle found another trashy friend to hang out with.
Tack gode gud, Gabrielle har hittat en annan trashank att vara med.
EnglishNevertheless, now is not the time to let our hands hang low.
Detta är emellertid inte rätt tillfälle att sitta med händerna i kors.
EnglishIn Britain we have many hang-ups but, fortunately, not that one.
I Storbritannien har vi många hinder, men som väl är inte detta.
EnglishThey hang their own people, including children, and also send terrorists to neighbouring Iraq.
De hänger sin egen befolkning, inklusive barn, och skickar också terrorister till grannlandet Irak.
EnglishHang tough, Commissioner, you are right and, sadly, I suspect this Chamber will be wrong.
Håll ut, fru kommissionsledamot, ni har rätt och jag misstänker tyvärr att parlamentet kommer att ha fel.
EnglishThirdly, territorial disputes hang over the Arctic.
För det tredje hänger territoriella tvister som en skugga över Arktis.
EnglishThe so-called civilised world should hang its head in shame.
Den så kallade civiliserade världen borde skämmas för detta.
EnglishIf you want to hang out with her, you don't hang out here, okay?
Om du vill vara med henne, kan du inte vara här, okej.