"harrowing" translation into Swedish

EN

"harrowing" in Swedish

SV
SV

EN harrowing
volume_up
{adjective}

harrowing (also: appalling, awful, bloodcurdling, dreary)
volume_up
hemsk {adj.}
But I'll tell you, there is no adventure more harrowing than riding shotgun with Marge Deton.
Men jag säger er, det finns inget äventyr hemskare än att åka shotgun med Marge Deton.
We have all read sad stories in the tabloid press about children being abducted, a harrowing experience for parents and the playmates of the children involved.
Vi har alla läst sorgliga historier i kvällspressen om barn som kidnappats – en hemsk upplevelse för föräldrarna och barnens lekkamrater.
harrowing (also: shaky)
harrowing

Synonyms (English) for "harrowing":

harrowing
harrow
English

Context sentences for "harrowing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is harrowing to see how indulgently Europe, too, is reacting to this catastrophe.
Det är beklämmande att se hur tålmodigt Europa reagerar på den här katastrofen.
EnglishOf course, her case is exceptionally harrowing: a mother facing the death penalty.
Hennes fall är naturligtvis utomordentligt ömmande: en mor som har dömts till döden.
EnglishThe television images of victims of the conflict that reach us daily are harrowing.
De tv-bilder av konfliktens offer som når oss varje dag är fruktansvärda.
EnglishMr President, the Catholic media are reporting on extremely harrowing incidents.
Herr talman! Katolsk media redogör för ytterst upprörande fakta.
EnglishBut I'll tell you, there is no adventure more harrowing than riding shotgun with Marge Deton.
Men jag säger er, det finns inget äventyr hemskare än att åka shotgun med Marge Deton.
EnglishMore and more harrowing situations have occurred in recent years.
Alltfler upprörande situationer har inträffat under de senaste åren.
EnglishThe Commission shares your deep concern about this harrowing question.
Kommissionen delar er djupa oro över denna uppslitande fråga.
EnglishAnd rightly so, since there are still harrowing violations.
Och med rätta, för det förekommer fortfarande fruktansvärda kränkningar.
EnglishWe are faced with a very harrowing problem for which a solution is required as a matter of urgency.
Vi står inför ett mycket upprörande problem som snarast måste lösas.
EnglishAlcohol does create problems, and sometimes they can be harrowing.
Det finns visst problem och en del av dem är skriande.
EnglishChina's progressive leaders prefer to keep the harrowing details of this repression firmly under wraps.
Kinas progressiva ledare föredrar att effektivt tysta ner de upprörande detaljerna om detta förtryck.
EnglishOur military personnel face dangerous and harsh conditions and will witness harrowing scenes.
Vår militära personal kommer att få möta svåra och farliga förhållanden och kommer att få bevittna hemska scener.
EnglishThey have been living in harrowing living conditions for years.
De har i många år levt under skriande förhållanden.
EnglishOne of the most harrowing aspects of Alzheimer's disease is the many people it affects apart from the patient.
Något av det hemskaste med Alzheimers sjukdom är att den påverkar så många människor vid sidan av patienten.
EnglishThe contrast was harrowing and spoke volumes.
Kontrasten var upprörande och talade sitt tydliga språk.
EnglishSocial reality paints a harrowing picture.
Den sociala verkligheten uppvisar en svidande bild.
EnglishWe must not be indifferent to and, more importantly, we must not underestimate the harrowing screams of our young people.
Vi får inte vara likgiltiga inför våra ungdomars upprörda skrik, och i synnerhet får vi inte underskatta dessa.
EnglishNo Member of this House can remain unmoved by the harrowing situation in which so many Iraqi people find themselves.
Ingen ledamot av denna kammare kan förbli oberörd av den plågsamma situation i vilken så många människor i Irak befinner sig.
EnglishWe expect sound proposals and action from the Commission in order to bring this undignified and harrowing situation to an end.
Vi förväntar oss att kommissionen ska komma med bra förslag och agera för att få slut på denna ovärdiga och svåra situation.
EnglishSometimes the television cameras bring us harrowing images to remind us what is happening, but sometimes there are no cameras there.
Ibland förmedlar TV-kamerorna otäcka bilder för att påminna oss om vad som händer, men ibland finns det inga kameror där.