"heating system" translation into Swedish

EN

"heating system" in Swedish

EN heating system
volume_up
{noun}

heating system
There must be no obligation to install solar panels when building a house, carrying out reroofing works, building an extension or replacing a heating system, such as is the case in the Marburg model.
Det får inte finnas något krav på att man ska installera solpaneler när man bygger ett hus, lägger om taket, bygger till en tillbyggnad eller byter ut ett värmesystem, som i Marburgmodellen.

Synonyms (English) for "heating system":

heating system

Similar translations for "heating system" in Swedish

heating noun
to heat verb
heat noun
system noun

Context sentences for "heating system" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is an important result, since it is, first and foremost, lower income families who use district heating, a system which is also more environmentally friendly than an individual boiler.
Detta är ett viktigt resultat, eftersom det först och främst är familjer med lägre inkomster som använder fjärrvärme, som också är ett mer miljövänligt system än en separat värmepanna.