"hello" translation into Swedish

EN

"hello" in Swedish

SV
volume_up
hello {interj.}

EN hello
volume_up
{noun}

1. American English

hello (also: greeting, salutation, salute, hullo)
volume_up
hälsning {comm. gen.}

Synonyms (English) for "hello":

hello

Context sentences for "hello" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe just came to say hello, since we happened to be close...... us and the fleet.
Vi råkade vara i knutarna med flottan och beslöt oss för att titta in.
EnglishHow about I come back with you... and you say, ' Hello, this is Michelle, my girlfriend.
Om jag skulle komma tillbaks med dig.. och så säger du Det här är Michelle, min flickvän
EnglishWe met in the middle and I do not remember them saying hello, but that is what happened.
Vi möttes i mitten, och jag kan inte minnas att de hälsade på oss, men så gick det i alla fall till.
EnglishFirst I wanna say hello to our new associate producer...... our little doorbell-ringer herself, Stacy Holt.
Först vill jag hälsa på våran nya producent...... vår lilla allt i allo, Stacy Holt.
EnglishCould we find a more user-friendly name, such as hello.com, so that people could access it quickly?
Skulle vi kunna hitta ett mer användarvänligt namn, som hello.com, så att människor kan nå sidan enkelt?
EnglishCould we find a more user-friendly name, such as hello. com, so that people could access it quickly?
Skulle vi kunna hitta ett mer användarvänligt namn, som hello.com, så att människor kan nå sidan enkelt?
EnglishHello.... to... to... to develop ideas and to have them...
... att utveckla idéer och göra dem...
EnglishMr President, I also want to say hello to the Taoiseach and thank him for his marvellous, spontaneous remarks here today.
Herr ordförande! Jag vill också hälsa på Taoiseach och tacka honom för hans underbara, spontana anmärkningar här idag.
English(ES) Hello, Mr Rodríguez Zapatero.
(ES) Goddag, herr Rodríguez Zapatero.
EnglishSay hello to the scream extractor.
EnglishFarewell Europe, hello World!
EnglishPlease, could she say hello?
EnglishSay hello to my cousin.
EnglishSay hello to…for me.
EnglishHello, foreman here.
EnglishHello, anybody here?
EnglishShe's on -- Hello.
EnglishSay hello to lrene.
EnglishHello, neighbor.
Englishsay hello from me