"hey" translation into Swedish

EN

"hey" in Swedish

volume_up
hey {interj.}

EN hey
volume_up
{interjection}

1. general

hey (also: hello, hi)
volume_up
hej {interj.}
Hey, Tony, it looks like it's gonna be you or me, man.
Hej, Tony, det verkar som om det blir du eller jag.
Hey, Marco, can you get your balls off me?
Hej, Marco, kan du flytta dina bollar från mig?
They have to check in: "Hey, how's it going?
De stämmer av: "Hej, hur går det?"
hey (also: hello, hallo, hullo)
volume_up
hallå {interj.}
Hey, Cher, is it true gang members tried to shoot Tai?
Hallå, Cher, är det sant att gängmedlemmar försökte skjuta Tai?
Oj, hallå, hallå, hallå.
Hey, Elton, um... why don't you put your arm around Tai?
Hallå, Elton, um... kan du inte lägga armen runt Tai?
hey (also: howdy)
volume_up
halloj {interj.}

2. slang

hey
volume_up
tjo {interj.} [slg.]

Context sentences for "hey" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd you know, some of my friends have always said, "Hey, you're just paranoid.
Och vet ni vad, några av mina vänner har hela tiden sagt: "Du är bara paranoid.
EnglishHey, man, I'd travel on a pogo stick if I thought we could make more money.
Du, jag skulle åka på en kängurustylta om jag trodde vi kunde göra mer pengar.
EnglishHey, how does it feel to be the mother of the greatest... rock journalist we've met?
Hur känns det att vara mamma till den bästa... rockjournalisten vi någonsin träffat?
EnglishHey, listen, I-I-I-I think we both know that Officer Krystal and me have this...
Jag tror att vi båda vet att Officer Krystal och jag har den här...
EnglishThey're going to say, "Hey, maybe it was those guys in payroll that forged those checks."
De kommer att säga, "Du, kanske var det där killarna på lönekontoret som förfalskade checkarna."
EnglishHey, when you get your bachelor party together, I manage some girls in town.
När ni ska ha svensexan, så har jag fixat några brudar.
EnglishHey, Mike, this might sound crazy but I don't think that kid's dangerous.
Det låter kanske tokigt, men jag tror inte hon är farlig.
EnglishI was certainly not thinking, hey, I got new work here.
Jag tänkte definitivt inte att, vänta lite nu, det här var ett uppslag till nytt jobb.
EnglishAnd they start talking, and one of them says, "Hey, has anybody tried to listen for this thing?
De pratar lite grann, och sen frågar en av dem, "Har nån provat att lyssna efter den här manicken?
EnglishHey, do you actually believe the crap that comes out of your mouth?
Tror du verkligen på skitsnacket som kommer ut från din mun?
EnglishSo at the end of six months of this and nine consecutive polygraphs, they said, "Hey, everything's fine."
Så efter sex månader av detta och nio lögndetektortest sa de "Vet du vad, allt är lugnt."
EnglishHey, Charlie, we could really use Bosley's help on this one.
Du, Charlie, vi skulle verkligen behöva Bosleys hjälp med den här.
EnglishHey, big boy, I know you thought you had that laundry gig all laid out.
Hörru, pysen, jag trodde du hade tvättjobbet ordnat.
EnglishSo then one day Isabel Allende wrote to us and said, "Hey, why don't you assign a book with high school students?
Jag vill att de ska skriva om hur man åstadkommer fred i en våldsam värld."
EnglishHey, you wanna go to a party with me at my friend Aaron's house?
Vill du hänga med mig på fest hemma hos min kompis Aaron?
EnglishHey, uh, listen, you -- you fellas haven't been, uh, drinking, have you?
Öh, ni har... ni har väl inte druckit, eller hur?
EnglishHey presto, thousands of people are invited to be vaccinated.
Vips, så uppmanas tusentals människor att vaccinera sig.
EnglishHey, at least i... i created a window of opportunity, right?
I alla fall...... så skapade jag en möjlighet, eller hur?
EnglishHey, just wanna remind people that I'm running for mayor.
Vill bara påminna er om att jag kandiderar till borgmästare.
English"Hey Anthony, come on upstairs." ~~~ Johnny call, you go.
"Hey Anthony, kom upp hit!" Och när Johnny ropade så kom du.