"homosexual" translation into Swedish

EN

"homosexual" in Swedish

SV

EN homosexual
volume_up
{noun}

homosexual
volume_up
homo {comm. gen.} [coll.]
The European Union still does far too little to protect the human rights of homosexuals, lesbians, bisexuals and transsexuals.
EU gör fortfarande långt ifrån tillräckligt för att skydda de mänskliga rättigheterna för homo-, bi- och transsexuella.
Among lesbian and bisexual women, the corresponding figure is between 15% and 24%, while between 28% and 36% of homosexual and bisexual men have been exposed to unprovoked violence.
Bland homo- och bisexuella män har mellan 28-36 % utsatts för oprovocerat våld.

Synonyms (English) for "homosexual":

homosexual

Context sentences for "homosexual" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSubmitting so easily to homosexual censorship has become a hallmark of this House.
Att ge efter så lätt för homosexuell censur har blivit betecknande för denna kammare.
EnglishMr Kazemi could be sent to Iran and executed for the crime of being a homosexual.
Mehdi Kazemi riskerar att skickas till Iran och avrättas för brottet att vara homosexuell.
EnglishIn Poland, it saddens me to say, that homosexual people are harassed and insulted.
Beklagligt nog utsätts homosexuella människor i Polen för trakasserier och förolämpningar.
EnglishIf you notice carefully, it's a homosexual couple bringing up a child.
Om ni är uppmärksamma, det är ett homosexuellt par som uppfostrar ett barn.
EnglishRecently, the subject of the right of homosexual couples to adopt children has surfaced again.
Nyligen dök frågan om homosexuella pars rätt att adoptera barn upp till ytan igen.
EnglishIt is gratifying that the recognition of homosexual partnerships found support in committee.
Det är glädjande att erkännandet av homosexuellt partnerskap har fått stöd i utskottet.
EnglishThat includes misguided and injured people who have succumbed to homosexual inclinations.
Detta gäller även vilseledda och skadade människor som har gett efter för homosexuella böjelser.
EnglishHomosexual acts are against the laws of nature, because they preclude the gift of life.
Homosexuella gärningar strider mot naturens lagar eftersom de inte kan ge upphov till livets gåva.
EnglishIn effect, it is obsessed with pushing through the latest homosexual demands by any possible means.
Den är i själva verket besatt av att driva igenom de senaste homosexuella kraven med alla tänkbara medel.
EnglishThe third point relates to homosexual practices between men.
Den tredje punkten rör homosexuellt umgänge mellan män.
EnglishUganda: anti-homosexual draft legislation (vote)
Uganda: Förslag till lagstiftning mot homosexualitet (omröstning)
EnglishTo mix discourse on homosexual people and on racism discredits the promotion of human rights.
Att blanda diskussionerna om homosexuella människor och rasism är en skam för främjandet av mänskliga rättigheter.
EnglishThat because pigs were rarely homosexual, they would not be a source of embarrassment to Mr Buttiglione?
Att svinen, eftersom de sällan är homosexuella, inte skulle bli en källa till förlägenhet för Buttiglione?
EnglishWe are not, therefore, against the possibility of either heterosexual or homosexual couples being tested for adoption.
Vi är därför varken emot olikkönade pars eller samkönade pars möjlighet att prövas för adoption.
EnglishAnyone in Africa who woke up and said: 'Today I am going to be homosexual' would be insane.
Om någon skulle vakna upp i Afrika och säga att han eller hon tänkte bli homosexuell från och med nu vore denna person galen.
EnglishAs you have even asked for 'homosexual' families to be included, I do not see why you are protesting.
Eftersom det t.o.m. har begärts att "homosexuella" familjer skall inkluderas, förstår jag inte varför ni protesterar.
EnglishThe next item is the debate on six motions for a resolution on the anti-homosexual draft legislation in Uganda.
Nästa punkt är en debatt om sex resolutionsförslag om förslag till lagstiftning mot homosexualitet i Uganda.
EnglishThe law does not prohibit homosexual acts, only "habitual debauchery", of which there was scant evidence.
Lagen förbjuder inte homosexualitet i handling utan endast ?vanemässiga utsvävningar?, vilket det fanns ringa bevis för.
EnglishUganda: anti-homosexual draft legislation
Uganda: Förslag till lagstiftning mot homosexualitet
EnglishThe law does not prohibit homosexual acts, only " habitual debauchery ", of which there was scant evidence.
Lagen förbjuder inte homosexualitet i handling utan endast? vanemässiga utsvävningar?, vilket det fanns ringa bevis för.