"to implicate" translation into Swedish

EN

"to implicate" in Swedish

EN to implicate
volume_up
[implicated|implicated] {verb}

to implicate (also: to affect, to influence, to impaste)
to implicate (also: to cut off, to drag in, to embroil, to inhale)
I would like these words to be heard, because the European Parliament cannot be implicated in this way in a crazy declaration which I consider to be totally unacceptable.
Jag kräver hur som helst att man lyssnar på oss, för man kan inte på det här sättet dra in Europaparlamentet i ett vansinne som jag helt enkelt betecknar som absolut oacceptabelt.
to implicate (also: to involve)

Context sentences for "to implicate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhy not implicate the people who are really responsible, namely those who organise the shipments?
Varför inbegriper man inte dem som verkligen är ansvariga, det vill säga de som organiserar transporterna?
EnglishThe reports on massacres in Algeria which I spoke about do not implicate the Algerian government, but they do implicate the Algerian authorities.
De rapporter om massakrer i Algeriet som jag talade om implicerar inte den algeriska regeringen, men väl algeriska myndigheter.
EnglishAs regards his political responsibility, it is difficult to see what the European Parliament bases itself on to implicate a Belgian minister.
När det gäller det politiska ansvaret är det otydligt på vilken grund Europaparlamentet befinner sig för att ifrågasätta en belgisk ministers politiska ansvar.
EnglishParliament did not take anything that was said in the report from the Committee of Independent Experts to implicate the Commission as a collegiate body.
Parlamentet har inte förstått någonting av rapporten från De vises kommitté, där det är kommissionen i egenskap av ett kollegialt organ som misstänkliggörs.
EnglishThey are affected by more than one million accidents each year, which also implicate serious health risks, such as viral infections, hepatitis C, AIDS and so forth.
De anställda drabbas av över en miljon olyckor varje år, vilka även medför allvarliga hälsorisker, som virusinfektioner, hepatit C, aids och så vidare.
EnglishAs such, they do not implicate the institutions of the European Union and, consequently, the Council is not justified in declaring an opinion on whether or not they should be maintained.
Enligt detta ogiltigförklarar uppsägningen inte unionens institutioner och i konsekvens därmed är inte rådet berättigat att uttala sig om det eventuella upprätthållandet.