"impulsive" translation into Swedish

EN

"impulsive" in Swedish

EN impulsive
volume_up
{adjective}

impulsive (also: impetuous, wayward)
Han är så impulsiv, så!
It's all about yielding, resisting, yes, no, now, later, impulsive, reflective, present focus and future focus.
Allt handlar om att ge med sig, att motstå, ja, nej, nu, senare, impulsiv, reflekterande, nu-fokus och framtids-fokus.
This succession of patch-up jobs belies an impulsive move made without any serious impact study.
Denna rad av lappverksarbeten strider mot impulsiva åtgärder som vidtagits utan någon seriös konsekvensbedömning.
impulsive (also: eager, edgy, impatient, restive)

Synonyms (English) for "impulsive":

impulsive

Context sentences for "impulsive" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis succession of patch-up jobs belies an impulsive move made without any serious impact study.
Denna rad av lappverksarbeten strider mot impulsiva åtgärder som vidtagits utan någon seriös konsekvensbedömning.
EnglishBetter to wait a bit and not be too impulsive.
Tag er inte vatten över huvudet, utan stilla ert kokande blod!
EnglishThey learn to overlook short-sighted reactions and impulsive thinking, to think in a long-term, more consequential way.
De lär sig att ignorera kortsiktiga reaktioner och impulsivt tänkande, för att istället tänka långsiktigt och mer konsekvent.
EnglishAlthough we have to look into what can be done about this, the subject is a complex one and does not lend itself to impulsive action.
Även om vi måste utreda vad som kan göras åt detta är frågan komplex till sin natur och tillåter inga impulshandlingar.
EnglishIt is not an impulsive act.
EnglishWhat they discovered was that in our Netflix queues there's this epic struggle going on between our future aspirational selves and our more impulsive present selves.
Vad de upptäckte var att i våra Netflix-köer pågår en episk kamp mellan vårt framtida strävande jag och vår mer impulsiva jag i nuet.
EnglishNot only because of the internal situation but because of all the country's bellicose and impulsive, even paranoid behaviour internationally.
Vi är alla djupt oroade över Nordkorea, både när det gäller situtionen i landet och landets stridslystna och impulsiva, rentav paranoida beteende på det internationella planet.