"impurity" translation into Swedish

EN

"impurity" in Swedish

SV

EN impurity
volume_up
{noun}

And then he added, "But our water has no impurities."
Och sen la han till, "Men vårt vatten har inga föroreningar."
It evolved to soak up impurities."
Det utvecklades för att absorbera föroreningar."
Hormones, foreign proteins, water injections, impurities and harmful bacteria - they will all sound familiar to you.
Hormoner, främmande proteiner, vatteninjektioner, föroreningar och skadliga bakterier - allt detta torde låta bekant.
impurity
volume_up
orenhet {comm. gen.}
I should say that the impurity of ethylene oxide did not prevent the Scientific Committee from concluding that this cellulose is safe for use.
Jag bör säga att orenheterna i etenoxid inte hindrade Vetenskapliga livsmedelskommittén från att dra den slutsatsen att denna cellulosa är säker att använda.
Limits for impurities will be set in the specifications that are drawn up as a Commission directive after the additive is permitted for use.
Gränsvärden för orenheterna kommer att föreskrivas i de specifikationer som utarbetas som ett kommissionsdirektiv efter det att tillsatsen har blivit godkänd för användning.

Synonyms (English) for "impurity":

impurity
purity

Context sentences for "impurity" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne such impurity is ethylene oxide, which the relevant scientific authorities recognise is a proven carcinogen.
En av dessa orenheter är etylenoxid, som visat sig vara cancerogent, det erkänner man inom vetenskapen.
EnglishA lucky calibration, chance impurity in the coils.
En tursam kalibrering, överslag i spolarna.
EnglishI should say that the impurity of ethylene oxide did not prevent the Scientific Committee from concluding that this cellulose is safe for use.
Jag bör säga att orenheterna i etenoxid inte hindrade Vetenskapliga livsmedelskommittén från att dra den slutsatsen att denna cellulosa är säker att använda.
EnglishMaximum permitted impurity levels also need to be fixed because the aid is intended to promote the production of high-quality fibre and not of the waste entailed in fibre production.
Den högsta tillåtna halten av föroreningar måste likaledes slås fast eftersom bidragen är till för att främja produktionen av högvärdigt fiber och inte det avfall som följer med fibrerna.