"in abundance" translation into Swedish

EN

"in abundance" in Swedish

EN in abundance
volume_up
{adverb}

in abundance (also: abundantly, amply, profusely)
An abundance of food is one of the great achievements of modern times in Europe, as is much more hygienic food than was available until relatively recently.
Rikligt med mat är en av erövringarna i Europas moderna historia, liksom mycket högre hygienisk kvalitet på livsmedlen, än vad som var fallet för bara kort tid sedan.
in abundance (also: in excess)
The French Presidency has both qualities in abundance.
Det franska ordförandeskapet har båda dessa kvaliteter i överflöd.
It is the renewable energy which Africa has in abundance.
Afrika har denna förnybara energikälla i överflöd.
It requires special skills and Mr Söderman has shown us that he has those in abundance.
Det kräver speciella färdigheter och Söderman har visat att han besitter dessa i överflöd.

Similar translations for "in abundance" in Swedish

in adjective
in preposition
abundance noun

Context sentences for "in abundance" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to ask whether the abundance of those lines might cause some confusion.
Jag undrar om inte överflödet av dessa telefonjourer kan skapa viss förvirring.
EnglishOf course we have received an abundance of condemnation and sympathy but nothing else.
Vi har naturligtvis fått motta otaliga fördömanden och sympatier, men det är allt.
EnglishThere is an abundance of young stars, so it's the exact opposite of the prediction.
Det finns ett överflöd av unga stjärnor, så det är den exakta motsatsen av förutsägelsen.
EnglishEurope and the World has an abundance of people who need to buy food.
Europa och världen har ett överflöd av människor som behöver köpa livsmedel.
EnglishIn food legislation, there are environmental aspects and social aspects in abundance.
Även inom livsmedelslagstiftningen finns det en uppsjö av miljömässiga och sociala aspekter.
EnglishWe should not allow the abundance of local fruit varieties to be diminished.
Vi bör inte tillåta att mångfalden av lokala fruktsorter utarmas.
EnglishIn my own country, Greece, we have both those types of energy in abundance.
Mitt land, Grekland, är ett exempel på ett land som har ett överflöd av dessa två energiformer.
EnglishThe Stockholm Programme defines them today with an abundance of detail.
Dessa rättigheter definieras i dag ingående i Stockholmsprogrammet.
EnglishIn this case, we have a report of an abundance of deepwater shrimp and tuna in this area.
I detta fall har vi fått en rapport om en stor mängd djuphavsräka och tonfisk i detta område.
EnglishIn my personal opinion, gambling and the abundance of lotteries have two different elements.
Jag anser personligen att spelverksamheten och överflödet av lotterier har två olika sidor.
EnglishGas hydrates, also known as 'flammable ice', are in great abundance in the Black Sea.
Det finns ett stort överskott av gashydrater i Svarta havet.
EnglishI am thinking here of olive oil, milk, and an abundance of other products.
Jag tänker på olivolja, mjölk och en mängd andra produkter.
EnglishIn this way, bees largely determine the abundance of food on our tables.
Bin avgör alltså i hög grad hur mycket mat vi har på bordet.
EnglishThere are grounds for reiterating this at a time when State aid seems to be flowing in abundance.
Det finns skäl att upprepa detta i dessa dagar då statsstöden verkar stå som spön i backen.
EnglishThe question is whether these three Ts are present in sufficient abundance here in Europe.
Florida kallar dem för de tre t:na. Frågan är om dessa kriterier är tillräckligt uppfyllda i Europa.
EnglishIn the past, this abundance of fish has actually caused us problems with Morocco.
I det förflutna har detta överflöd av fisk faktiskt gett upphov till problem i våra förbindelser med Marocko.
EnglishWe should not allow the abundance of local fruit varieties to be diminished.
Jag vill också betona vissa särskilt viktiga frågor:
EnglishWe now have an abundance of directives and regulations, but too little attention is given to the bigger picture.
Detta ramverk bör kännetecknas av en klar vision som bl.a. går ut på följande.
EnglishThe institutions have an abundance of staff, and it is to the benefit of all that they be used efficiently.
Institutionerna har gott om personal vars effektiva utnyttjande ligger i allas intresse.
EnglishRubble walls are found in abundance in the Maltese countryside.
På den maltesiska landsbygden finns det gott om stenmurar.