"in-service training" translation into Swedish

EN

"in-service training" in Swedish

EN in-service training
volume_up
{noun}

in-service training
volume_up
fortbildning {comm. gen.}
Even greater safety is, in any case, worth working towards, and that we will achieve by standardising training and in-service training – with high standards, of course.
Ökad säkerhet är alltid viktigt att arbeta för och det kommer vi att uppnå genom att harmonisera utbildning och fortbildning, givetvis med högt satta krav.
Teachers too must be moulded into real Europeans in their initial and in-service training, so that they can pass this on to children, adolescents and students.
Också lärarna måste i både sin grundutbildning och i sin fortbildning uppfostras till verkliga européer, så att de kan vidareföra detta till barn, ungdomar och studenter.
in-service training
Three or four days of in-service training per year is simply not enough.
Tre eller fyra dagars internutbildning per år är helt enkelt inte tillräckligt.
in-service training
volume_up
fortbildning av lärare {comm. gen.} [ex.]

Context sentences for "in-service training" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is a need for further education, in-service training and lifelong learning.
Utbildning, vidareutbildning, livslångt lärande är nödvändiga.
EnglishInitial, further and in-service training have been improved, as has protection for pregnant and breast-feeding women.
Utbildning och vidareutbildning har förbättrats, likaså skyddet för gravida ammande.
EnglishThe position of information and communications technology in teacher training and in-service training should be enhanced.
I lärarnas fort- och vidareutbildning måste man förstärka data- och informationsteknologins ställning.
EnglishThirdly, I demand a plan for the Europe-wide training and in-service training of journalists, to be carried out by the European institutions.
För det femte begär jag av oss själva att vi skall använda de medel som återstår till information och kommunikation.
EnglishPart of teacher training must therefore be focused on the increased use of new technology, which must also be the subject of continuous in-service training.
Lärarna måste därför utbildas och kontinuerligt vidareutbildas med sikte på en förstärkt insats av ny teknik.
EnglishThe Socrates programme, with its very sharp focus on in-service training, has a huge amount to offer here, as does the Leonardo programme.
Just Sokrates-programmet, som ägnar sig mycket intensivt åt yrkesfortbildning, har här jättefördelar på samma sätt som Leonardo-programmet.
EnglishEven greater safety is, in any case, worth working towards, and that we will achieve by standardising training and in-service training – with high standards, of course.
Det intrycket fick jag i alla fall av det sakkunniga fackutskott som antog mitt betänkande med stor majoritet.
EnglishThirdly, I demand a plan for the Europe-wide training and in-service training of journalists, to be carried out by the European institutions.
För det tredje begär jag en översikt över den EU-omfattande utbildningen och internutbildningen av journalister som skall genomföras av EU:s institutioner.
EnglishThis requires support for the most heavily affected areas and an effort by private investors, who should, at the same time, invest in training and in-service training.
Detta kräver stöd åt de hårdast drabbade regionerna och en insats av de privata investerarna, som samtidigt skulle vara tvungna att investera i utbildning och vidareutbildning.