"in style" translation into Swedish

EN

"in style" in Swedish

SV

EN in style
volume_up
{adjective}

in style (also: trendy, vogue, in)

Synonyms (English) for "in style":

in style

Similar translations for "in style" in Swedish

in adjective
in preposition
style noun
to style verb

Context sentences for "in style" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis assignment then has priority over the Paragraph Style and document language.
Den här tilldelningen har högre prioritet än styckeformatmall och dokumentspråk.
EnglishClick here to create a new style based on the formatting of a selected object.
Här skapar du en ny mall som innehåller formateringen av det markerade objektet.
EnglishThe Paragraph Style directly above the insertion line is assigned the new format.
Styckeformatmallen som står direkt ovanför infogningslinjen får det nya formatet.
EnglishFrom the list box, select a Style with which the current Style is to be linked.
Klicka i fältet och välj den mall med vilken den aktuella mallen ska vara länkad.
EnglishSelect this option if you want to apply a certain Page Style after a page break.
Markera den här kryssrutan, om Du vill använda en viss sidmall efter sidbrytningen.
EnglishSome EU countries boast of six-star, hotel-style residences for the elderly.
Vissa EU-länder kan skryta med sexstjärniga hotelliknande bostäder för de äldre.
EnglishSuch children require a special approach and a personalised style of teaching.
Dessa barn kräver en särskild strategi och individuellt anpassad undervisning.
EnglishHere you have access to the same functions as in the Format - Style Catalog dialog.
Här har Du tillgång till samma funktioner som i dialogrutan Format - Mallkatalog.
EnglishPerhaps the United States can survive on its own in this global-style competition.
Förenta staterna kan kanske överleva på egen hand i denna globala konkurrens.
EnglishIt will mean more unscrupulous players and, therefore, more Dover-style accidents.
Det kommer att betyda flera skrupulösa aktörer och därmed flera olyckor à la Dover.
EnglishStyle makes you think of the bow tie he might have worn or the suit he was wearing.
Stil får en att tänka på flugan som han kanske hade på sig eller kostymen han bar.
EnglishDisplays all styles of the selected style type applied in the current document.
Alla mallar av den aktuella malltypen, som används i det aktuella dokumentet, visas.
EnglishYou can assign a format style to an endnote icon of your document in this area.
I det här området kan du tilldela dokumentets slutnotssymboler formatmallar.
EnglishAll of these Paragraph Styles are derived from the " Caption " Paragraph Style.
De här styckeformatmallarna baserar alla på styckeformatmallen " Bildtext ".
EnglishSimply select the desired Style or configuration and drag it to the document entry.
Välj formatmall eller konfiguration och dra den med musen till dokumentposten.
EnglishChoose a Character Style for the current hyperlink to have when it is unvisited.
Här väljer du teckenformatmall till den aktuella länken om den ännu inte har använts.
EnglishThere is another Soviet style authoritarian regime in our Mediterranean neighbourhood.
Det finns en annan diktatorisk regim i sovjetisk stil i vårt medelhavsgrannskap.
EnglishDefine in this list box the font to be used for the Standard Paragraph Style.
Här bestämmer Du vilket teckensnitt som ska användas i styckeformatmallen Standard.
EnglishYou can select arrowheads for the lines in the Style combo box on the Line tab page.
Klicka på fliken Linje och välj pilspetsar för linjerna i kombinationsfältet Stil.
EnglishThe grip of the central government is becoming tighter in true Russian style.
De centrala myndigheternas grepp blir allt hårdare igen, enligt Sovjetmodell.