"inauthor" translation into Swedish


Showing results for "author". "inauthor" is currently not in our dictionary.
EN

"inauthor" in Swedish

EN author
volume_up
{noun}

author (also: drawer, writer)
volume_up
författare {comm. gen.}
Mr President, I am the reprehensible author, or co-author of the resolution.
Så har ni här resolutionens fördömlige författare eller medförfattare.
author. - Mr President, China has demonstrated impressive economic progress.
författare. - (EN) Herr talman! Kina har gjort imponerande ekonomiska framsteg.
As the author is not present, Question No 18 will be answered in writing.
Eftersom dess författare är frånvarande, kommer fråga nr 18 att besvaras skriftligt.
author (also: architect, creator, engineer, father)
volume_up
upphovsman {comm. gen.}
Moreover, the concept of 'author ' is not defined in the Treaties.
Dessutom har begreppet upphovsman inte definierats i fördragen.
Moreover, the concept of 'author' is not defined in the Treaties.
Dessutom har begreppet upphovsman inte definierats i fördragen.
There are problems regarding the term " author ".
Problem föreligger när det gäller begreppet " upphovsman ".

Synonyms (English) for "author":

author