"incensed" translation into Swedish

EN

"incensed" in Swedish

EN incensed
volume_up
{past participle}

incensed

Synonyms (English) for "incensed":

incensed

Context sentences for "incensed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am incensed at the scapegoating of the French Socialists that we heard here.
Jag är upprörd över att man vill göra de franska socialisterna till syndabockar här.
EnglishThe community in the northeast of Scotland was incensed by it.
Nordöstra Skottland tog verkligen fyr.
EnglishI was incensed when, as late as yesterday, the Commission could not advise us as to exactly what would be involved in 'category'.
Jag var förbittrad när, så sent som i går, kommissionen inte kunde upplysa oss om exakt vad "kategori" skall innebära.
EnglishMr President, I am incensed by the conditions of detention of political prisoners in Djibouti.
Herr talman! Jag är mycket upprörd över förhållandena för de politiska fångarna i Djibouti, men jag är lika upprörd över de franska ledarnas skenhelighet.
EnglishI was incensed when, as late as yesterday, the Commission could not advise us as to exactly what would be involved in 'category '.
Jag var förbittrad när, så sent som i går, kommissionen inte kunde upplysa oss om exakt vad " kategori " skall innebära.
EnglishYet I am just as incensed by the hypocrisy of the leaders of France who could, if they wanted, immediately end the authoritarianism and violence of the regime in Djibouti.
Dessa skulle om de ville omedelbart kunna få slut på Djiboutiregimens maktfullkomlighet och övergrepp.
EnglishThey are incensed at the course of action adopted by Equitalia Holding, which is harmful to their interests, and have made it clear that they have no intention of passively accepting it.
Arbetstagarna är upprörda över Equitalia Holdings skadliga beslut och förklarar att de inte tänker förbli passiva.