EN indecisive
volume_up
{adjective}

indecisive (also: doubtful, dubious, hesitant, iffy)
The current management of economic policy projects an image of Europe as indecisive and muddled.
Den nuvarande hanteringen av den ekonomiska politiken visar upp en bild av ett tveksamt och förvirrat Europa.
indecisive (also: forked, ambivalent, bifurcate)
volume_up
kluven {adj.}
indecisive (also: dreamy, fluid, impersonal, indefinite)
indecisive (also: evasive, indeterminate, poised, suspended)
indecisive (also: doubtful, hesitant)
indecisive (also: feeble-minded, shaky, staggering, seesaw)
indecisive (also: unresolved, willy-nilly)
Yet the Commission gives the impression of being unsure, indecisive, in this field.
Ändå ger kommissionen intryck av att vara osäker och obeslutsam inom detta område.
indecisive (also: inconclusive, suspended)

Synonyms (English) for "decisive":

decisive
English

Context sentences for "indecisive" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCurrent indecisive behaviour of the Union creates only more confusion in Kosovo.
EU:s nuvarande obeslutsamma uppförande skapar bara mer förvirring i Kosovo.
EnglishSpeak about Europe's biggest industry and our decision-makers become indecisive.
Tala om Europas största industri och våra beslutsfattare blir obeslutsamma.
EnglishThere are, however, quite a few areas where the European Union has for a long time been indecisive.
Det finns emellertid en hel del områden där Europeiska unionen länge har varit obeslutsamt.
EnglishWe do, however, deplore the indecisive nature of the resolution.
Vi vill samtidigt kritisera resolutionens halvhjärtade karaktär.
EnglishFrance has now banned the implants, but other Member States are wavering and indecisive.
Frankrike har nu förbjudit de här implantaten, men andra medlemsstater för en tvekande och ombytlig politik.
EnglishWe cannot be resolute in our remarks, but indecisive when it comes to taking action.
Vi kan inte vara beslutsamma i våra kommentarer samtidigt som vi är obeslutsamma när det handlar om att göra något.
EnglishAs far as dumping goes, our response is long-winded and indecisive, doing us more harm than good.
När det gäller dumpningen drar våra svar ut på tiden, de är obeslutsamma och gör större skada än nytta.
EnglishThe current management of economic policy projects an image of Europe as indecisive and muddled.
Den nuvarande hanteringen av den ekonomiska politiken visar upp en bild av ett tveksamt och förvirrat Europa.
EnglishThus, if we are not merely indecisive, then why, for example, do we not immediately deploy a European fleet off the Lebanese coast?
Är vi då bara obeslutsamma? Annars undrar jag varför vi till exempel inte omedelbart placerar en europeisk flotta utanför Libanons kust?
EnglishHowever, this report is another of those indecisive documents, where the proclaimed good intentions do not hide the ineffective measures proposed.
Men betänkandet är, ännu en gång, en viljesvag text där de goda avsikterna inte döljer hur ineffektiva de föreslagna åtgärderna är.
EnglishMadam President, in his report, Mr Lannoye says that the Commission is rather lazy, too indecisive to move for an early ban on the use of pesticides in agriculture.
Fru talman! Lannoye säger i sitt betänkande att kommissionen är rätt lat och inte har visat någon beslutsamhet genom att snabbt förbjuda användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.