"to infuse" translation into Swedish

EN

"to infuse" in Swedish

SV

EN to infuse
volume_up
[infused|infused] {verb}

Synonyms (English) for "fuse":

fuse

Context sentences for "to infuse" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is the tendency to infuse patterns with meaning, intention and agency, often invisible beings from the top down.
Det är benägenheten att inge mönster med mening, syfte och agentur, ofta osynliga varelser från ovan och ned.
EnglishI believe that you are committed personally to the promotion of fundamental rights and that this spirit will infuse the Commission you will lead.
Jag är övertygad om att ni personligen är fast besluten att främja grundläggande rättigheter och att denna inställning kommer att genomsyra den kommission ni är satt att leda.
EnglishI recall these words today, first, to infuse optimism into those who are reluctant to rejoice in enlargement, and second, in order to draw attention to the need to create a new social order.
Jag vill erinra om dessa ord i dag, dels för att ingjuta optimism hos dem som är obenägna att glädja sig åt utvidgningen, och dels för att peka på behovet av att skapa en ny social ordning.