"ingesting" translation into Swedish

EN

"ingesting" in Swedish

SV

EN ingesting
volume_up
{gerund}

ingesting (also: suppressing)
volume_up
indrag {ger.}

Context sentences for "ingesting" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEvery year, 200 000 people lose their lives after ingesting falsified medicinal products.
Varje år dör 200 000 personer efter att ha tagit förfalskade läkemedel.
EnglishConsumers want to know that they are not ingesting excessive residues of antibiotics when they eat meat.
Konsumenterna vill veta att de inte intar överdriva mängder rester av antibiotika i samband med att de äter kött.
EnglishAnd yet, ordinary common sense might have suggested that ingesting infected flour could not be without danger.
Emellertid skulle man med vanligt sunt förnuft ha kunnat ana att intagandet av infekterat mjöl inte kunde vara riskfritt.
EnglishWe wanted to see if the most common fish in the deep ocean, at the base of the food chain, was ingesting these poison pills.
Vi ville se om den vanligaste fisken i havsdjupen vid botten av näringskedjan satte i sig de här gifttabletterna.
EnglishThese images are particularly dangerous for children, because their eye-catching nature increases the risk of children ingesting them.
Det finns för närvarande nationella bestämmelser i flertalet medlemsstater, bestämmelser som, i några fall, infördes för flera år sedan.
EnglishExposure to these reactions may take place by breathing, by ingesting food, by absorption through the skin, or directly, as happens with radiation.
Exponeringen för denna påverkan kan ske genom inandning, intag av livsmedel, upptagning genom huden och via direkt passage, vilket är fallet vid strålning.
EnglishWe also know that people can experience other types of disorder, such as weight loss, as a result of ingesting these substances and in spite of never having asked to have them in their bodies.
Vi vet också att man kan få andra typer av störningar, som till exempel viktminskningar, för att man har fått i sig dessa ämnen, trots att man aldrig har bett om att få dem i sin kropp.