"inner peace" translation into Swedish

EN

"inner peace" in Swedish

SV

EN inner peace
volume_up
{noun}

inner peace
volume_up
inre ro {comm. gen.}
That is what I usually call 'secular ethics' and it is the basis of our happy life, our inner peace.
Detta är vad jag vanligen kallar för ”sekulär etik” och den är grunden för ett lyckligt liv och vår inre ro.

Similar translations for "inner peace" in Swedish

inner adjective
peace noun

Context sentences for "inner peace" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn that respect - I mean peace of mind - all the major religions have the message of how to develop inner peace.
Med avseende på detta - jag syftar på sinnesfrid - har alla stora religioner ett budskap om hur man utvecklar sinnesfrid.
EnglishToo much stress, too much suspicion, too much ambition and greed I also think are factors which destroy our inner peace.
För mycket stress, för mycket misstänksamhet, för många ambitioner och för mycket snikenhet är faktorer som jag tror skadar vårt inre lugn.
EnglishThey want to feel and experience that this Europe is their Europe, a Europe which gives them jobs, inner peace, bread, fresh water, good wine, in other words a future.
Människorna vill känna och uppleva att detta Europa är deras Europa, ett Europa som ger dem arbete, fred i området, bröd, friskt vatten, gott vin, alltså en framtid.