"innovatory" translation into Swedish

EN

"innovatory" in Swedish

EN innovatory
volume_up
{adjective}

innovatory (also: innovative, innovational)
I also see the method instigated with the Convention as innovatory with regard to ensuring greater information and greater transparency.
Jag tror också att den metod som inletts med konventet varit innovativ i sin strävan efter mer information och öppenhet.
Innovatory methods and technologies for the recording and utilisation of waste material from the mining and metallurgical industries and abandoned public mines’.
”Innovativa teknologiska registrerings- och nyttjandetekniker för avfall från gruv- och metallindustri och övergivna offentliga gruvor.
innovatory (also: innovative)

Context sentences for "innovatory" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIs it envisaging other innovatory measures with a view to developing this sector?
Planerar kommissionen några andra innovativa åtgärder för sektorns utveckling?
EnglishI see these freeways as a particularly important and innovatory aspect of the transport policy.
Just dessa godskorridorer menar jag utgör ett viktigt nyskapande inslag i trafikpolitiken.
EnglishThis sort of thing is suicidal as far as Europe's image is concerned, hence the innovatory approaches that you have finally conceded to us.
Sådana saker är självmordsmässigt för Europas anseende - därav de nyskapande strategier som ni slutligen gick med på.
EnglishThis sort of thing is suicidal as far as Europe' s image is concerned, hence the innovatory approaches that you have finally conceded to us.
Sådana saker är självmordsmässigt för Europas anseende - därav de nyskapande strategier som ni slutligen gick med på.
EnglishWe need to give incentives to enable new innovatory enterprises to flourish but we must not go down the path of over-interference.
Vi måste skapa incitament för att göra det möjligt för nya innovationsföretag att blomstra, men vi får inte lägga oss i alltför mycket.
EnglishInnovatory methods and technologies for the recording and utilisation of waste material from the mining and metallurgical industries and abandoned public mines’.
”Innovativa teknologiska registrerings- och nyttjandetekniker för avfall från gruv- och metallindustri och övergivna offentliga gruvor.
EnglishThe innovatory treatments that one of the previous speakers mentioned, particularly in the areas of cancer, are already presenting really difficult issues to public health services.
De innovativa behandlingar som en av de tidigare talarna nämnde, i synnerhet inom cancerområdet, har redan medfört mycket svåra frågor för den allmänna hälso- och sjukvården.