"invidious" translation into Swedish

EN

"invidious" in Swedish

EN invidious
volume_up
{adjective}

invidious (also: bad, naughty, objectionable, offensive)
It seemed to me utterly invidious to use the law as a mechanism to signal approval or disapproval.
Det föreföll mig ytterligt stötande att använda lagen som en mekanism för att visa på gillande eller ogillande.
He has been placed in an invidious position in running Thessaloniki.
Han har försatts i en olycklig situation i Thessaloniki.
Therefore she was placed in the invidious position of saying: ' No, I must comply with what apparently is the law and I will stop the trip going to the Black Forest '.
Så hon hamnade i den olyckliga situationen att behöva säga: " Nej, jag måste följa det som uppenbarligen är lagen och jag kommer att stoppa resan till Schwarzwald. "

Synonyms (English) for "invidious":

invidious

Context sentences for "invidious" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is an invidious choice for an aircraft commander to have to make.
Detta är ett individuellt beslut som måste fattas av flygkaptenen.
EnglishIt would be invidious of me to select specific issues from among all those which have been commented on today.
Det skulle vara orättvist av mig att välja ut några särskilda frågor bland alla som har kommenterats i dag.
EnglishIt would be invidious of me to select specific issues from among all those which have been commented on today.
Generalsekreterare Kofi Annan har ännu inte utnämnt en efterträdare till högkommissarie Sergio Vieira de Mello efter hans tragiska död i Irak.
EnglishFinancially, they will be in a totally invidious position compared to other farmers in all parts of the other 24 EU Member States.
I ekonomiskt avseende kommer deras situation att vara alltigenom orättvis i jämförelse med andra jordbrukare i alla delar av de övriga 24 medlemsstaterna.
EnglishTherefore she was placed in the invidious position of saying: ' No, I must comply with what apparently is the law and I will stop the trip going to the Black Forest '.
Så hon hamnade i den olyckliga situationen att behöva säga: " Nej, jag måste följa det som uppenbarligen är lagen och jag kommer att stoppa resan till Schwarzwald. "