"inwards" translation into Swedish

EN

"inwards" in Swedish

SV
EN

inwards {adverb}

volume_up
inwards (also: inward, inside)
The answer to people ’ s justifiable concerns about change is not, I would argue, to turn inwards, retreating into a politics of anxiety and, indeed, an economics of protectionism.
Jag anser inte att svaret på människors rättmätiga oro inför förändring är att vända sig inåt, att fly in i en politik som baseras på oro och, faktiskt, en ekonomi som grundas på protektionism.
inwards (also: inward, inside)
Erasmus World is now going one step further, both inwards and outwards.
ett steg framåt, både inåt och utåt.
Erasmus World is now going one step further, both inwards and outwards.
ett steg framåt, både inåt och utåt.
However, it is also a matter of looking inwards.
Men det handlar också om att vända blicken inåt.

Synonyms (English) for "inwards":

inwards
English
inward

Context sentences for "inwards" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU cannot and must not be a group of countries dedicated to looking inwards.
EU kan och får inte vara en grupp länder som bara ser om sitt eget hus.
EnglishFor their sake, Europe must stop looking inwards and consider its position in the global context in the longer term.
För deras skull måste Europa sluta vara inåtvänt och i stället reflektera över sin ställning i det globala sammanhanget på lång sikt.
EnglishNow you must journey inwards.