"iron" translation into Swedish

EN

"iron" in Swedish

SV
SV

EN iron
volume_up
{noun}

1. general

iron (also: dram)
What iron was to the 19th century, information technology will be to the 21st.
Vad järn var för 1800-talet kommer informationsteknik att vara för 2000-talet.
Iron and steel industries are important in Moravia in the east of the country.
Järn- och stålindustrin är viktig i Mähren i den östra delen av landet.
To this extent, waivers in sectors such as iron and steel would be a big mistake.
Här skulle undantag i sektorer såsom järn- och stålsektorn vara ett stort misstag.
iron (also: flat-iron)
He took his iron that was all packed up down from the shelf and gave it the customer - and then three months later he is expected to prove that this iron was in order.
Han har tagit ner strykjärnet, som var förpackat, ur hyllan, givit det till köparen - och sedan skall han tre månader senare bevisa att detta strykjärn fungerade.

2. chemistry

iron
Now that there is a new government, we should strike while the iron is hot.
Järnet måste, nu medan det är varmt, smidas med den nya regeringen.
If you strike while the iron is hot, you can have any guy that you want.
Om du slår till medans järnet är hett, kan du få vilken kille du vill.
If you don't strike while the iron is hot, it'll pass you by.
Om du inte smider medans järnet är varmt, kommer tillfället att försvinna.

3. sports: "golf"

iron
volume_up
järnklubba {comm. gen.} (golf)

Context sentences for "iron" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishResearch in Chemical Technology focuses on zeolites, iron oxides and catalysts.
Forskning i kemisk teknologi fokuserar på zeoliter, järnoxider och katalysatorer.
EnglishStalinism and Nazism evolved together and divided Europe with an iron curtain.
Stalinismen och nazismen växte fram tillsammans och delade Europa med en järnridå.
EnglishWalls, weapons and iron curtains are not the answer to asylum-seekers and refugees.
Murar, vapen och järnridåer är inte ett svar att ge asylsökande och flyktingar.
EnglishAutomated image analysis of iron-ore pellet structure using optical microscopy
Automatiserad bildanalys av järnmalm pellets struktur med hjälp av optisk mikroskopi
EnglishHowever, that opinion is not as cast-iron or as tight as we would like to think it is.
Men det yttrandet är inte så helgjutet eller vattentätt som vi gärna vill tro.
EnglishBut with the help of iron will and not least, gained the support she is on her feet again.
Men med hjälp av järnvilja och inte minst vännernas stöd är hon på benen igen.
EnglishIt seems that part of the problem arises as a result of the raising of the Iron Curtain.
Det förefaller som om problemet delvis har uppstått som en följd av järnridåns fall.
EnglishThe thesis is titled "Mechanical characterization and modelling of iron ore pellets".
Avhandlingen har titeln "Mechanical characterization and modelling of iron ore pellets".
EnglishThe demand for weapons is thankfully no longer what is was before the Iron Curtain fell.
Efterfrågan på vapen är tack och lov inte längre vad den var innan järnridån rämnade.
EnglishThe external borders cannot turn into a new iron curtain for these communities.
De yttre gränserna får inte bli en ny järnridå för dessa samhällen.
EnglishSo "Iron Man" zips right out, and "Waiting for Superman" can wait for a really long time.
Så "Iron Man" viner rätt ut, och "Waiting for Superman" kan få vänta ganska lång tid.
EnglishAn information society needs to be underpinned by cast-iron permanent rules, however.
Ett sådant samhälle måste dock stöttas av orubbliga, varaktiga regler.
EnglishTen years have now passed since the fall of the wall and the dismantling of the Iron Curtain.
Det har nu gått drygt tio år sedan muren föll, sedan Järnridån monterades ned.
EnglishIn establishing Fortress Europe, we are bringing a new Iron Curtain down through Europe.
Genom upprättandet av Fästning Europa skapar vi en ny järnridå i Europa.
EnglishThey symbolise the fall of the Iron Curtain which had divided Europe in two.
De symboliserar järnridåns fall, som hade delat Europa i två delar.
EnglishI have brought in a piece of this iron curtain to Parliament - as I have many other times.
Jag har tagit med en bit av denna järnridå till parlamentet - som så många gånger förut.
EnglishNonetheless, it is a very good thing that the Iron Curtain has finally been consigned to history.
Trots det är det mycket bra att vi äntligen kan lägga järnridån till historien.
EnglishThe message then was that the people on the other side of the Iron Curtain had a right to freedom.
Budskapet då var att människorna på andra sidan järnridån hade rätt till frihet.
EnglishMr Prodi, can we, the Basques, live in Europe without our internal iron curtain?
Prodi, kan vi, baskerna, leva i Europa utan vår inre järnridå?
EnglishIf I'm going to teach my daughter about electronics, I'm not going to give her a soldering iron.
Om jag ska lära min dotter om elektronik, tänker jag inte ge henne en lödkolv.