"item number" translation into Swedish

EN

"item number" in Swedish

EN item number
volume_up
{noun}

item number (also: article number)
The " Item-Number " field is thus a unique key in this table, and is referred to as a " primary key ".
Fältet " Artikelnummer " är i denna tabell alltså en entydig nyckel, en så kallad primärnyckel.
The number of the ordered item is assigned to each record in this table through an " Item-Number " field.
Till varje datapost i denna tabell tillordnas via ett fält " Artikelnummer " den beställda artikelns nummer.
Consider the " Item " table, for example, where each individual record can be defined by an item number.
Titta exempelvis på tabellen " Artikel ", där man via ett artikelnummer kan identifiera varje enskild datapost.

Similar translations for "item number" in Swedish

item noun
item adverb
number noun
to number verb

Context sentences for "item number" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishItem number 3: We were very concerned to receive information regarding the execution in Taiwan on Friday of five people.
För det tredje blev vi mycket oroade när vi informerades om avrättningen av fem personer i Taiwan i fredags.
EnglishItem number 2: For the seventh time, on 11 March, which is in four days' time on Friday, we will be celebrating the European Day for Victims of Terrorism.
För det andra vill jag informera er om att vi fredagen den 11 mars - om fyra dagar - för sjunde gången kommer att högtidlighålla ”Europeiska dagen för terroroffer”.