"to keep in mind" translation into Swedish

EN

"to keep in mind" in Swedish

EN to keep in mind
volume_up
{verb} [idiom]

to keep in mind
volume_up
komma ihåg {vb} [ex.]
Moreover, we must keep in mind the historic reasons for their social exclusion.
Dessutom måste vi komma ihåg de historiska skälen bakom den sociala utestängningen.
It is also important to keep in mind the existence of extensive rural areas.
Det är också viktigt att komma ihåg de stora landsbygdsområdena.
It is important to keep in mind that another election campaign is under way too.
Det är viktigt att komma ihåg att det samtidigt pågår en annan valkampanj.
to keep in mind (also: to carry, to contain, to deliver, to find)
We should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation '.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om? förenklade regler?
We should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation'.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om ?förenklade regler?
Of course, we must also keep in mind how we intend to deal with the financial losses.
Givetvis måste vi också hålla i åtanke hur vi tänker hantera de ekonomiska förlusterna.
to keep in mind (also: to consider, to heed, to notice, to respect)
We should keep in mind the stance of these countries on capital punishment when we do so.
I det sammanhanget ska vi beakta ländernas inställning till dödsstraffet.
to keep in mind
volume_up
ha i åtanke {vb} [idiom]
Both the EU and Russia must keep in mind that a true partnership can only be a straightforward relationship.
Både EU och Ryssland måste ha i åtanke att ett verkligt partnerskap bara kan uppnås genom rättframma förbindelser.
As concerns Crete, Cyprus and the Algarve, we should keep in mind that banana production involves less than 400 hectares and some 300 holdings overall.
Beträffande Kreta, Cypern och Algarve bör vi ha i åtanke att bananproduktionen omfattar mindre än 400 hektar och omkring 300 jordbruksföretag totalt sett.
to keep in mind
Of course, we must also keep in mind how we intend to deal with the financial losses.
Givetvis måste vi också hålla i åtanke hur vi tänker hantera de ekonomiska förlusterna.

Context sentences for "to keep in mind" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
När du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
EnglishWe also consider it extremely important to keep in mind the human factor.
Vi anser också att det är mycket viktigt att ha den mänskliga faktorn i åtanke.
EnglishAlso keep in mind that you may not share your AdSense earnings with third parties.
Tänk också på att du inte får dela dina AdSense-intäkter med tredje part.
EnglishIt is necessary to keep in mind women’ s contribution to international trade.
Kvinnornas bidrag till den internationella handeln får inte glömmas bort.
EnglishIt is necessary to keep in mind women’s contribution to international trade.
Kvinnornas bidrag till den internationella handeln får inte glömmas bort.
EnglishThe question that we always have to keep in mind is the value and importance of them.
Det vi alltid måste väga in är värdet och betydelsen av varje toppmöte.
EnglishAlso keep in mind that these programs might not be available in all languages or locations.
Vi rekommenderar dock att du alltid använder den senaste versionen av dessa program.
EnglishKeep in mind that you won't be able to embed Traffic maps and some other Maps features.
Tänk på att du inte kan bädda in trafikkartor, minikartprogram och andra Maps-funktioner.
EnglishPlease keep in mind that the new listing will need to be re-verified within the new account.
Tänk på att företagsuppgifterna måste verifieras på nytt i det nya kontot.
EnglishKeep in mind that uninstalling the Chrome app will not delete offline data from your computer.
Tänk på att offline-data inte tas bort från datorn genom att Chrome-appen avinstalleras.
EnglishLet me just mention the main points that we have to keep in mind.
Låt mig bara uppmärksamma de viktigaste punkterna som vi måste tänka på.
EnglishBelow are some of the things we encourage you to keep in mind when designing your landing page.
Här nedan är ett antal saker att tänka på när du utformar din målsida.
EnglishKeep in mind that standard view may not work, even with this link, if your browser isn't supported.
Google Chrome, Internet Explorer, Firefox och Safari är exempel på webbläsare.cookies:
EnglishThat, more than anything is what we must keep in mind in the years to come.
Låt oss framför allt lägga det på minnet inför framtiden.
EnglishLadies and gentlemen, we should keep in mind what our limitations are.
Ärade ledamöter, vi måste vara medvetna om våra begränsningar.
EnglishFirst, keep in mind that we don't offer refunds in these cases:
Först av allt: vi erbjuder inte återbetalningar i följande fall:
EnglishKeep in mind that standard view may not work, even with this link, if your browser isn't supported.
Kom ihåg att standardvyn kanske inte fungerar ens med den här länken om din webbläsare inte stöds.
EnglishI believe that we are now also improving the quality of services, something that we should always keep in mind.
Jag anser att vi nu också förbättrar tjänsternas kvalitet, vilket vi alltid bör tänka på.
EnglishWe should keep in mind, however, that behind these statistics lie the tragedies of individual women.
Vi bör emellertid tänka på att bakgrunden till denna statistik utgörs av enskilda kvinnors tragedier.
EnglishWe should also keep in mind to build a more balanced world economy and to avoid past mistakes.
Vi måste också tänka på att bygga upp en mer balanserad världsekonomi och undvika att upprepa våra misstag.