EN to keep up
volume_up
{verb}

The EU will keep up the pressure to ensure that they are.
EU kommer att fortsätta påtryckningarna för att se till att de friges.
It is valuable work, which we must keep up in the coming months.
Det är ett värdefullt arbete som vi måste fortsätta under de kommande månaderna.
But we need to keep up the pressure to give meaning to our leadership.
Men vi måste fortsätta att agera kraftfullt för att vårt ledarskap ska vara meningsfullt.
to keep up (also: to keep on)
If we start children eating healthy at a young age, they will keep up the habit.
Om vi får barnen att börja äta hälsosamt när de är små kommer de att fortsätta med den vanan.
I would ask the President-in-Office to keep up the good work, therefore.
Jag vill därför uppmana rådets ordförande att fortsätta med sitt goda arbete.
I promise to keep up our effort and to strengthen our links with civil society.
Jag lovar att fortsätta med vårt arbete och att stärka våra förbindelser med det civila samhället.
to keep up (also: to buoy up, to buoy, to support)
I appeal to the Council and Commission to keep up with the pace of work.
Jag vädjar till rådet och kommissionen att hålla uppe arbetstakten.
Man kan inte hålla uppe efterfrågan med tillgång.
Our many national enterprises are no longer able to keep up with global competition on their own.
Vår mångfald av nationella företag är inte längre i stånd att ensam hålla uppe nivån på världskonkurrensen.
to keep up
to keep up
to keep up (also: to operate, to run, to sustain)
to keep up (also: to maintain)
to keep up
If we do, we will no longer be able to keep up with the competition from third countries, and that would be the worst thing that could happen to us.
Om det sker, då kommer vi inte längre att kunna hålla stånd mot någon konkurrens från en tredje part, och det vore det värsta som kan hända oss.

Context sentences for "to keep up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, on a point of order, even the interpreters cannot keep up with you.
(EN) Herr talman! Jag vill ta upp en ordningsfråga, inte ens tolkarna hinner med er.
EnglishDo the US intelligence services keep their European counterparts up to date?
Håller den amerikanska underrättelsetjänsten sin europeiska motsvarighet uppdaterad?
EnglishI hope there will not be a gulf between people who can keep up and those who cannot.
Jag hoppas att vi kan undvika en klyfta mellan de som kan och de som inte kan delta.
EnglishTo begin with: to keep people locked up for 18 months is not acceptable.
För det första: 18 månader för att hålla människor inlåsta är inte acceptabelt.
EnglishEuropean business has to keep up and the key to this will be confidence.
Europeiska företag måste hålla jämna steg och lösningen på detta är förtroende.
EnglishThe EU must keep up and must begin by forging a new relationship with the citizens.
Europeiska unionen måste hänga med och skapa ett nytt förhållande till sina medborgare.
EnglishI would ask the President-in-Office to keep up the good work, therefore.
Jag vill därför uppmana rådets ordförande att fortsätta med sitt goda arbete.
EnglishIt falls again to the European Union to show leadership and to keep up the momentum.
Det faller återigen på Europeiska unionen att visa ledarskap och bibehålla drivkraften.
EnglishI would urge you to keep up the good work, for much remains to be done.
Jag vill uppmana er att arbeta vidare på samma sätt, för mycket återstår att göra.
EnglishKeep up the good work and push the Icelandic authorities even further.
Fortsätt med det goda arbetet och driv på de isländska myndigheterna ännu mer.
EnglishWe should have kept both sides guessing in order to keep up the pressure.
Vi borde ha hållit båda sidorna på sträckbänken för att sätta press på dem.
EnglishIf we start children eating healthy at a young age, they will keep up the habit.
Om vi får barnen att börja äta hälsosamt när de är små kommer de att fortsätta med den vanan.
EnglishLegislators cannot keep up with this technology even if they try to.
Lagstiftare kan inte hålla jämna steg med den här tekniken även om de försöker.
EnglishA lot done, but an awful lot more to do - so keep up the good work.
Mycket har gjorts men massor återstår - så arbeta vidare på den inslagna vägen.
EnglishSensible solutions keep getting tangled up in the institutional undergrowth.
Förnuftiga lösningar kommer alltid av sig i institutionernas snårskog.
EnglishI learned that I need to keep my hand up." ~~~ I said, "What do you mean?"
Jag lärde mig att jag måste behålla handen uppe" Jag sa "Vad menar du?"
EnglishIt is valuable work, which we must keep up in the coming months.
Det är ett värdefullt arbete som vi måste fortsätta under de kommande månaderna.
EnglishThe whole process supports stability and we should keep up the momentum.
Hela processen stöder stabiliteten och vi bör upprätthålla drivkraften.
EnglishA ship that gets wider, but not deeper, can hardly keep up straight.
En segelbåt som blir bredare, men inte djupare, hålls knappast på rätt köl.
EnglishKeep it up and you will indeed be the ones receiving the human rights prize!
Gå vidare, så kommer ni säkerligen att få ett pris för respekt av de mänskliga rättigheterna!