EN kids
volume_up
{plural}

kids (also: kiddies)

Synonyms (English) for "kid":

kid

Context sentences for "kids" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese kids aren't using textbooks, they're not getting one-size-fits-all lectures.
De här eleverna har inga läroböcker, de får inte en genomgång som ska passa alla.
EnglishAnd these budgets are the key for our future; they're the key for our kids.
Och dessa budgetar är nyckeln till vår framtid; nyckeln till våra barns framtid.
EnglishThis brings up the whole thing of you've got to show kids interesting stuff.
Det visar att man verkligen måste ge ungdomar intressanta saker att arbeta med.
EnglishAnd what the teacher does is literally just say, "Let me intervene on the red kids."
Och läraren behöver bokstavligt talat bara säga "Jag tar hand om de röda barnen."
EnglishAnd I did this with them -- a risky thing to do, because they were street kids.
Och jag gjorde detta med dem. ~~~ En riskfylld sak att göra eftersom de var gatubarn.
EnglishI don't want the players at your house, and I don't want your kids in the department.
Jag vill inte har spelarna i ditt hus, och jag vill inte ha ungarna i anlägningen.
EnglishWent in, and I started noticing that these kids were actually beating something.
Jag gick in, och lade märke till att dessa ungar faktiskt slog på något.
EnglishPeople were tracking their food via Twitter, their kids' diapers on their iPhone.
Folk följde deras ätande via Twitter, deras barns blöjor på deras iPhone.
EnglishIf I start the little game here that the kids have done, it'll crash the space ship.
Om jag startar det lilla spelet här som barnen gjort, kommer det att krascha skeppet.
EnglishThe kids make up the names of the countries -- some are rich; some are poor.
Barnen hittar på namn till länderna – vissa är rika och andra är fattiga.
EnglishThe kids who resisted scored 250 points higher on the SAT. ~~~ That's enormous.
Barnen som kunde motstå fick 250 poäng mer på SAT-proven De är enormt!
EnglishNow there is an epidemic of obesity: two-thirds of adults and 15 percent of kids.
Numera finns det en fetmaepidemi. ~~~ Två tredjedelar bland vuxna och 15 procent av barnen.
EnglishWhy should just the poor kids go off to war and the rich kids get away with it?
Och varför skulle bara fattiga ut i kriget och de rika alltid slippa?
EnglishJO: If the kids don't know what stuff is, then they will never eat it.
JO: Om ungarna inte vet vad sakerna är för nåt, kommer de aldrig att äta det.
EnglishEvery year, there is a winter festival, a kids' festival and a film festival.
Varje år hålls en vinterfestival, en barnfestival och en filmfestival.
EnglishHe said, "About two dozen of these 1,600 kids have come back bilateral.
Han sa: "Ungefär två dussin av de 1600 ungdomarna har kommit hem utan någon arm alls.
EnglishHaven't I created special passageways... just for kids to walk to and from school?
Har inte jag byggt speciella vägar så att barnen kan gå till skolan?
EnglishBut there's a problem with this rosy picture of kids being so much better than adults.
Men det är ett problem med den här rosiga bilden att bilder är så mycket bättre än vuxna.
EnglishWe'd have divorced years ago but neither of us wanted custody of our kids.
Vi skulle skiljt oss för länge sedan men ingen av oss ville ha barnen.
EnglishAnd, in places where there are worms, intestinal worms, cure the kids of their worms.
Och på platser där det finns mask, inälvsmask, bota barnen från det.