"kilo" translation into Swedish

EN

"kilo" in Swedish

volume_up
kilo {noun} [abbreviation]
SV
SV

"kilo" in English

EN

EN kilo
volume_up
{noun} [abbreviation]

1. measurement units: "kilogram; kilogramme"

kilo
volume_up
kilo {n} (kilo, ett viktmått (=1 000 gram))
This garlic is then offered to consumers at 3 euro or 20 francs per kilo.
Och de erbjuds konsumenterna för 3 euro eller 20 francs per kilo.
Shipowners are currently paying tuna 40 lira a kilo: a ridiculous figure.
Fiskarna får i dag 40 lire per kilo för tonfisken. En löjligt låg siffra.
When you burn one kilo of petrol or diesel, you produce more than three kilos of carbon dioxide emissions.
När ni förbränner ett kilo bensin eller diesel producerar ni mer än tre kilo koldioxidutsläpp.

Synonyms (English) for "kilo":

kilo
English

Synonyms (Swedish) for "kilo":

kilo
Swedish

Context sentences for "kilo" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnder these circumstances, an 18-kilo box of bananas can be sold for USD 3 in Germany.
Under dessa omständigheter kan en 18-kilos låda bananer säljas för 3 US-dollar i Tyskland.
EnglishIf we are regarded as 75-kilo sheep, there will be ten of us in an area as large as a double bed.
Om vi betraktas som 75-kilos får, skall vi vara tio stycken på en yta stor som en dubbelsäng.
EnglishI accept the difficulties of the logistics but that means less than a kilo per person.
16 miljoner svälter i dag; 15 000 ton har levererats.
EnglishI have worked out the cost - 10 cents per kilo.
Vi behöver alltså inte strida om miljoner.
EnglishThe big changes we are now proposing are aimed, for example, at removing the two-kilo limit for the reduced rate of VAT.
De stora förändringar som vi nu föreslår syftar bland annat till att 2-kilosgränsen för den reducerade momssatsen skall tas bort.
EnglishIn Portugal, my country, the drop in price to the producer may reach levels of the order of 40$00, that is ECU 0.2, per kilo.
I mitt land, för att bara ta ett exempel, kan prissänkningarna i produktionen uppgå till värden omkring 40 escudos, dvs. 0, 2 ecu per kg.
EnglishThese mushrooms, for example shitaki mushrooms, are of high nutritional value and produce a much higher price per kilo on the market than coffee does.
Dessa svampar, t.ex. shitakisvamp, har ett högt näringsvärde och ger ett mycket högre kilopris på marknaden än vad kaffe gör.
EnglishIt should not listen to a small fishing sector that wants to export baby glass eels - threatened glass eels - to Japan for the present price of EUR 600 a kilo.
EU bör inte lyssna på en liten fiskerisektor som vill exportera små glasålar - utrotningshotade glasålar - till Japan till ett pris som för närvarande ligger på 600 euro kilot.
EnglishIf I were to open a single one-kilo pot here and now, spread it over the benches and paint it out, we would, in fact, somewhat exceed the safe limit throughout this exceedingly large chamber.
Om jag skulle öppna en enda enkilosburk här och nu och sprida ut den över bänkarna, måla ut den, skulle vi faktiskt i hela denna otroligt stora sal överskrida gränsvärdet en aning.

Other dictionary words