"landslide" translation into Swedish

EN

"landslide" in Swedish

EN landslide
volume_up
{noun}

1. general

landslide
landslide
landslide

2. politics

landslide (also: landslide victory)
volume_up
jordskredsseger {comm. gen.}
Uh, I don't know if you noticed here but the " ln " is winning by a landslide.
Jag vet inte om märker det...... men in-lådan vinner en jordskredsseger.
It remains to be seen, of course, whether this hypocrisy will be enough to prevent the ‘no’ camp from enjoying a landslide victory on 29 May.
Det återstår naturligtvis att se om denna uppvisning i hyckleri kommer att räcka för att hindra nejsidan från att vinna en jordskredsseger den 29 maj.
It remains to be seen, of course, whether this hypocrisy will be enough to prevent the ‘ no’ camp from enjoying a landslide victory on 29 May.
Det återstår naturligtvis att se om denna uppvisning i hyckleri kommer att räcka för att hindra nejsidan från att vinna en jordskredsseger den 29 maj.

Synonyms (English) for "landslide":

landslide
English

Context sentences for "landslide" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe old chestnut of harm reduction is only the pebble that sets the landslide rolling.
Harm reduction-historien är bara stenen som måste sätta jordskredet i rörelse.
EnglishThe foot and mouth crisis of 2001 heralded the political landslide of 2002.
Mul- och klövsjukekrisen under 2001 var i Nederländerna ett förebud om det politiska jordskredet år 2002.
EnglishWe visited a number of interesting "facilities" such as tunnels, landslide areas, rock cuts and mine.
Vi besökte ett antal intressanta ”anlägg”  som tunnlar, skredområden, bergsskärningar och gruva.
EnglishI am just sorry to see such a massive landslide.
Jag är bara ledsen över att se ett sådant stort jordskred.
EnglishWhen all was cleared ... 78 percent of the votes, and to give you an idea of the landslide, the next highest name pulled in three.
78 procent av rösterna, och för att ge er en bild av jordskredssegern, det näst populäraste namnet drog in tre.
EnglishThere are also places like Lanckorona, where 50 houses have collapsed due to a landslide.
Men det är först efter översvämningen som det verkliga dramat börjar.
EnglishFollowing the landslide election victory of the Christian Democrats, this Commission does not reflect their majority standing in Parliament.
Efter kristdemokraternas storslagna valseger återspeglar denna kommission inte majoritetsförhållandena i parlamentet.
EnglishIt was purely and simply the result of a landslide, which is something that can occur in a mountainous region like the Alps.
Olyckan orsakades heller inte av något tekniskt fel, utan berodde enbart på ett jordskred, något som är vanligt i bergsregioner som Alperna.
EnglishDoes the European Commission find it acceptable that a landslide could dislocate the operation of the Itoiz dam and threaten the Ascó nuclear power station?
Tycker kommissionen att det är godtagbart att ett jordskalv kan skada Itoizdammen och hota kärnkraftverket i Ascó?
EnglishI went to Venezuela on two occasions last year, and was there at the time of the recall referendum, won by a landslide by President Chávez.
Punkt 84 i betänkandet är oacceptabel med tanke på att det faktiskt är Venezuelas regering som söker samarbete med sina grannländer.
EnglishIt remains to be seen, of course, whether this hypocrisy will be enough to prevent the ‘no’ camp from enjoying a landslide victory on 29 May.
Det återstår naturligtvis att se om denna uppvisning i hyckleri kommer att räcka för att hindra nejsidan från att vinna en jordskredsseger den 29 maj.
EnglishIt remains to be seen, of course, whether this hypocrisy will be enough to prevent the ‘ no’ camp from enjoying a landslide victory on 29 May.
Det återstår naturligtvis att se om denna uppvisning i hyckleri kommer att räcka för att hindra nejsidan från att vinna en jordskredsseger den 29 maj.
EnglishI went to Venezuela on two occasions last year, and was there at the time of the recall referendum, won by a landslide by President Chávez.
Jag reste till Venezuela vid två tillfällen förra året, och jag var där samtidigt med folkomröstningen om avsättning som resulterade i en jordskredsseger för president Hugo Chávez.
EnglishThe President's party, the People's Democratic Party, won a landslide victory in the parliamentary elections in December 1994, after several opposition parties had been banned.
Parlamentsvalet år 1994 gav en förkrossande majoritet till presidentpartiet, folkdemokratiska partiet, eftersom flera opppsoitionspartier hade förbjudits.