"leader" translation into Swedish

EN

"leader" in Swedish

EN leader
volume_up
{noun}

volume_up
ledare {comm. gen.}
Let's take a particular leader, Raul Castro, who is the leader of Cuba.
Låt oss nämna en särskild ledare, Raoul Castro, ledare för Cuba.
Their leader, Kurti, will not settle for anything but unconditional independence.
Deras ledare, Albin Kurti, accepterar ingenting mindre än villkorslös självständighet.
Now you think director has got to be a leader, leader of, captain of the ship, and all that sort of thing.
Nu, du tror en regissör måste vara en ledare, ledare av, kapten på skutan, och liknande.
leader
volume_up
senor {comm. gen.}

Synonyms (English) for "leader":

leader

Context sentences for "leader" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs an economist and former Central Bank leader, I can elaborate on this subject.
Som ekonom och tidigare chef för centralbanken kan jag utveckla detta närmare.
EnglishAs you know, the leader of the Turkish Cypriot community has lost his majority.
Som ni vet har ledaren för den turkcypriotiska gemenskapen förlorat sin majoritet.
EnglishTrade unionists have been killed like the leader of the General Workers Union.
Fackföreningsmän har mördats, som ledaren för Arbetarnas allmänna fackförbund.
EnglishLadies and gentlemen, before becoming Prime Minister, I was leader of the opposition.
Mina damer och herrar! Innan jag blev premiärminister var jag oppositionsledare.
EnglishAs we know, Mr Anastasiades is the leader of the ‘yes’ movement for the referendum.
Nikos Anastasiades är som vi vet ledaren för ”ja”-rörelsen inför folkomröstningen.
EnglishEurope has been a global leader in the fight against the worsening of climate change.
EU har haft en ledande global roll i kampen mot de ökande klimatförändringarna.
EnglishIn this regard LEADER has established itself as an effective development initiative.
I detta avseende har Leader etablerats som ett effektivt utvecklingsinitiativ.
EnglishThe EU must be a leader in these discussions, as must all of its Member States.
EU måste vara ledande i dessa diskussioner, liksom alla medlemsstater i EU.
EnglishThis requires the ability to become a leader in terms of broadband and Internet use.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
EnglishIn Tunisia, Ben Ali was only the second leader since independence 53 years ago.
I Tunisien var Ben Ali bara den andra ledaren sedan självständigheten för 53 år sedan.
EnglishEurope can now call itself the world leader in the fight against climate change.
EU kan nu kalla sig för världsledande i kampen mot klimatförändringarna.
EnglishWe in Parliament at least have come to know Mrs Ashton as an excellent leader.
Vi i parlamentet har åtminstone lärt känna Catherine Ashton som en utmärkt ledarkraft.
EnglishToday I welcome to the Parliament Mrs Timoshenka, a Ukrainian leader of the opposition.
I dag välkomnar jag den ukrainska oppositionsledaren Timosjenka till parlamentet.
EnglishWhat has happened in Hungary concerning the LEADER programme is quite shocking.
Det som hänt i Ungern i anslutning till Leader-programmet är upprörande.
EnglishThe European automotive industry is the sector's world leader in technological terms.
Den europeiska fordonsindustrin är världsledande i sin sektor när det gäller teknik.
EnglishIn Mr Barroso, we have the right leader to take the Commission forward.
I José Manuel Barroso har vi den rätta ledaren för att föra kommissionen framåt.
EnglishBoliden Rönnskär in Skellefteå is a world leader in the recycling of electronic waste.
Boliden Rönnskär i Skellefteå är världsledande inom återvinning av elektronikskrot.
EnglishBurma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
Burma - genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi
EnglishSam Rainsy, the opposition leader in Cambodia, has been subjected to serious persecution.
Oppositionsledaren i Kambodja Sam Rainsy har utsatts för allvarlig förföljelse.
EnglishI have just met Belarus’ s opposition leader, Mr Alexander Milinkevich.
Jag har precis träffat oppositionsledaren i Vitryssland, Alexander Milinkevitj.