"leaf" translation into Swedish

EN

"leaf" in Swedish

EN leaf
volume_up
{noun}

1. general

leaf (also: blade, pad, page, broadsheet)
Can one patent the cells of a leaf without patenting the leaf itself?
Kan man ta patent på cellerna i ett blad utan att ta patent på själva bladet?
We can take a leaf from President Obama's book: he had the courage to receive the Dalai Lama.
Vi kan ta ett blad ur president Obamas bok: han hade modet att ta emot Dalai Lama.
Let us hope that the Council will now take a leaf out of our book and develop the same sense of urgency.
Låt oss hoppas att rådet nu kommer att ta ett blad ur vår bok och visa samma skyndsamhet.
leaf (also: blowout, cut, disc, plate)
volume_up
skiva {comm. gen.}
leaf (also: foil, tinfoil)
volume_up
folie {comm. gen.}
leaf (also: draw, flap, stop, valve)
volume_up
klaff {comm. gen.}
leaf (also: lamina)
volume_up
tunn skiva {comm. gen.} [ex.]
leaf

2. "in a book"

leaf
volume_up
blad {n} (i bok)
Can one patent the cells of a leaf without patenting the leaf itself?
Kan man ta patent på cellerna i ett blad utan att ta patent på själva bladet?
We can take a leaf from President Obama's book: he had the courage to receive the Dalai Lama.
Vi kan ta ett blad ur president Obamas bok: han hade modet att ta emot Dalai Lama.
Let us hope that the Council will now take a leaf out of our book and develop the same sense of urgency.
Låt oss hoppas att rådet nu kommer att ta ett blad ur vår bok och visa samma skyndsamhet.

3. botany

leaf
At the time, I compared the curved line of the year-on-year decline to a falling leaf.
Jag jämförde då kurvan för den årliga minskningen med ett fallande löv.
Cyprus, the island of Aphrodite, or in the words of the modern poet, 'the golden green leaf tossed into the sea '.
gyllengrönt löv utslängt i havet?.
Like the way he drinks water with a leaf.
såsom att dricka vatten med ett löv.

Synonyms (English) for "leaf":

leaf

Context sentences for "leaf" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is why I believe that it is time to turn a new leaf, to change existing policy.
Jag anser därför att det är dags att vi vänder sida, att vi ändrar vår politik.
EnglishOtherwise, this is a fig-leaf operation which could even put more people at risk.
Annars blir insatsen ett rent hastverk som kan utsätta ännu fler människor för risker.
EnglishThe choice of whether to apply the rules is only a fig leaf to disguise that reality.
Valet om man skall tillämpa reglerna eller inte är bara ett sätt att dölja verkligheten.
EnglishWe should take a leaf out of their book throughout the European Union.
Denna goda skandinaviska förebild borde vi alla i hela Europeiska unionen ta del av.
EnglishMany a Member State, but also the European Parliament, could take a leaf out of its book.
Många medlemsstater, men också Europaparlamentet, kan ta exempel av detta.
EnglishThese proposals allow public officials a fig-leaf, but little more.
Dessa förslag tillåter tjänstemännen att bära ett fikonlöv, men inte så mycket mer.
EnglishWe cannot allow recovery to be a fig leaf for governments reluctant to reform.
Vi får inte låta återhämtningen bli ett fikonlöv för regeringar som är obenägna till reformer.
EnglishThis essentially is an elaborate democratic fig-leaf and we are all part of a charade.
Detta är i själva verket en utstuderad demokratisk täckmantel och vi medverkar alla i en fars.
EnglishWe cannot allow recovery to be a fig leaf for governments reluctant to reform.
Regeringar måste låta människor arbeta de timmar de väljer och behålla den flexibilitet de behöver.
EnglishMr President, this Regulation will be a fig-leaf to industry.
Herr ordförande, denna förordning är på väg att bli till ett fikonlöv för industrin.
EnglishPortugal should not take a leaf out its predecessor's book.
Portugal kan av sina finska föregångare lära sig hur det inte skall gå till.
EnglishThis is often simply used as a fig leaf, which is not the idea.
Detta används helt enkelt ofta överskylande, vilket inte är tanken.
EnglishThe fig leaf of national sovereignty serves only to hide the impotence of nation states.
Den nationella suveränitetens fikonlöv tjänar endast till att dölja de nationella staternas maktlöshet.
EnglishIn the past, it led to the introduction of pests such as the citrus leaf miner.
Vi medlemmar av Greklands kommunistparti fördömer Sharon-regeringens brott och EU: s skenheliga, delaktiga politik.
EnglishTake a leaf - and this really is meant as well-intentioned advice - out of the European Union's book in this case.
Ta i detta fall Europeiska unionen - och det är verkligen ett välment råd - som exempel.
EnglishWe, the Council and Parliament as the European budgetary authority, should take a leaf from their book.
Vi, rådet och parlamentet, bör som europeiska budgetansvariga myndigheter ta detta agerande som en förebild.
EnglishBrussels would do well to take a leaf out of their book.
Bryssel skulle göra rätt i att följa deras exempel.
EnglishI am voting in favour of the amendments proposed by the Trakatellis report on the regulation on leaf tobacco.
Jag röstar för de ändringar som föreslås i betänkandet av Trakatellis rörande förordningen om bladtobak.
EnglishTherefore this translation directive is a fig leaf.
Därför är det här översättningsdirektivet ett fikonlöv.
EnglishFinally, the Union could take a leaf out of the US book in its policy towards China over Taiwan.
Slutligen skulle unionen kunna lära sig ett och annat av Förenta staterna i sin politik mot Kina när det gäller Taiwan.