"to let" translation into Swedish

EN

"to let" in Swedish

SV
EN

to let [let|let] {verb}

volume_up
Meanwhile, the European Parliament is refusing to let us talk about the matter.
Under tiden vägrar Europaparlamentet att låta oss tala om frågan.
Majority of the physicians now choose to let the patient go to hip replacement.
Merparten av läkaren väljer att låta patienten få höften ersatt.
Meanwhile, the Council of Ministers should not let its hands be tied by any veto.
Ministerrådet får emellertid inte låta sig bakbindas av ett eventuellt veto.
Let the Member States decide for themselves which risk products they will allow.
Låt medlemsstaterna själva besluta vilka riskprodukter de ska tillåta.
In fact let us not allow any exceptions for ordinary milk chocolate.
Låt oss då inte heller tillåta några undantag för hushållsmjölkchoklad.
We must not let the radical groups derail the political initiatives yet again.
Vi får inte tillåta de radikala grupperna att äventyra de politiska initiativen ännu en gång.
It is not sufficient to let people into the EU, because what is to happen then?
Att bara släppa in folk i EU är inte tillräckligt, för vad ska hända sedan?
Let me tell you something, you're going to let me in... because I know what goes on around here.
Jag skall säga dig, du skall släppa in mig... för jag vet vad som försiggår här.
If you agree to let the rot set in, you should not be the first to complain when all goes wrong in the future.
De som accepterar att släppa in masken i frukten kan inte sedan skrika högt.
Jag köper en bostad att hyra ut.
to let (also: to rent)
The letting of airspace blocks for a fixed period of time will only perpetuate the old fragmentation in a different form.
Om man börjar arrendera ut luftområden för en fast period fortbestår den gamla fragmenteringen på ett annat sätt.

Synonyms (English) for "let":

let

Context sentences for "to let" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf course, the EU's wine market needs to be reformed, but let us do it sensibly.
EU:s vinmarknad behöver förvisso reformeras, men låt oss göra det med klokskap.
EnglishLet this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
Låt denna strategi bli en verklig ny början till en hållbar utveckling i Afrika.
EnglishThus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
Låt mig därför först slå fast att EU:s mål för en överenskommelse är oförändrat.
EnglishLet us not forget that the single currency is one of Europe’s great achievements.
Vi får inte glömma att den gemensamma valutan är en av EU:s stora landvinningar.
EnglishSo let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
Låt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!
EnglishLet me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
Låt mig visa några exempel. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
EnglishLet us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
Låt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
EnglishLet us, however, ask this question: what if we settle these immigrants in Europe?
Vi måste dock fråga oss vad som händer om vi bosätter dessa invandrare i Europa.
EnglishLadies and gentlemen, let us now observe a minute's silence for all the victims.
Jag inbjuder er, kära kolleger, att hålla en tyst minut till minne av alla offer.
EnglishLet us be honest, what Mr Severin meant was something quite different, Mr Gahler.
Låt oss vara uppriktiga, Michael Gahler. Adrian Severin menade något helt annat.
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Låt mig dock påminna parlamentet om att vi fortfarande har mycket kvar att göra.
EnglishFinally, let me say that Mrs Sinnott, as usual, is wrong in her interpretation.
Till sist vill jag säga att Kathy Sinnott som vanligt gör en felaktig tolkning.
EnglishLet me read, in particular, how balanced we have attempted to be with this report.
Låt mig särskilt läsa upp hur balanserade vi har försökt att vara i betänkandet.
EnglishLet me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
Jag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
EnglishLet us not leave these countries alone in facing the issue of European borders.
Vi får inte lämna dessa länder ensamma inför frågan om de europeiska gränserna.
EnglishLet us also discuss the question of methodology and our actions and weaknesses.
Låt oss också diskutera frågan om metodologi, samt våra åtgärder och svagheter.
English(SV) Mr President, Commissioner, let me especially welcome Mrs Bachelot-Narquin.
Herr talman! Fru kommissionsledamot och speciellt välkommen till fru Bachelot.
EnglishSo let us focus on certain important issues so as to set the process in motion.
Låt oss alltså fokusera på vissa viktiga frågor för att därmed påbörja processen!
EnglishLet me now turn to the question raised about proposals for implementing measures.
Låt mig nu övergå till frågan som ställts om förslag till genomförandeåtgärder.
EnglishLet me just give you as an instance the forthcoming harmonisation of civil law.
Som exempel vill jag bara nämna den förestående harmoniseringen av civilrätten.