"lifeless" translation into Swedish

EN

"lifeless" in Swedish

EN lifeless
volume_up
{adjective}

lifeless (also: arid, dead, inanimate, grey)
I would like to recall that this has been our first opportunity to breathe life into the Treaty of Lisbon rather than it merely being a lifeless text.
Jag vill påminna om att det här har varit vårt första tillfälle att blåsa liv i Lissabonfördraget, så att det inte bara är en livlös text.
lifeless (also: barren, jejune, vacuous, vapid)

Synonyms (English) for "lifeless":

lifeless
English

Context sentences for "lifeless" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe resolution we are voting for today and the Fraisse amendment must not remain lifeless words on paper, but must be given practical effect.
Den resolution som vi röstar om i dag och ändringsförslaget från Fraisse får inte förbli döda bokstäver och stanna på papperet, utan omsättas i faktisk handling.
EnglishWe were able to transform the draft Chemicals Directive – lifeless as it was, and very much called into question - into an opportunity actually to reach a decision.
Vi kunde lyfta förslaget till kemikaliedirektiv från en död och mycket ifrågasatt produkt till en möjlighet att faktiskt komma fram till ett beslut.
EnglishThe proposal started off, it must be said, in decidedly lifeless tones as regards an objective analysis; then the tone improved along the way.
Det bör sägas att förslaget tog sin utgångspunkt i ett tonläge som avgjort skilde sig från vad som hade krävts av en objektiv analys. Senare har detta rättats till under resans gång.
English   Mr President, I can assure the last speaker that we are neither lifeless nor anaemic in the work that we undertake in the Joint Parliamentary Assembly.
   – Herr talman! Jag kan försäkra den senaste talaren om att vi varken är livlösa eller blodfattiga i det arbete vi bedriver i den gemensamma parlamentariska församlingen.
EnglishWomen, men, young people, both boys and girls, and children, some of whom have arrived dead, discovered lifeless on the beaches and rocks of the tragic border between Africa and Europe.
Kvinnor, män, ungdomar, pojkar och flickor, barn, vissa har varit döda när de kommit fram och hittats utan liv i sanden och på klipporna vid den tragiska gränsen mellan Afrika och Europa.