"lobby group" translation into Swedish

EN

"lobby group" in Swedish

See the example sentences for the use of "lobby group" in context.

Similar translations for "lobby group" in Swedish

lobby noun
to lobby verb
group noun
to group verb

Context sentences for "lobby group" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is not all about running after some lobby group or other.
Detta handlar inte om att springa efter den ena eller andra lobbygruppen.
EnglishThe European Union should not give in to this lobby group, but oppose it out of concern for its own food security.
EU bör inte vika sig för denna lobbygrupp utan erbjuda motstånd av hänsyn till sin egen livsmedelsförsörjning.
EnglishA policy of giving in to this lobby group at a time of increased food demand is a suicidal policy in the long term.
En politik där man viker sig för lobbygruppen nu när efterfrågan på livsmedel ökar slår tillbaka mot oss själva på lång sikt.
EnglishThere is a lobby group in America screaming blue murder because they say this European regulation promotes abortion.
I Amerika finns det en lobbygrupp som skriker i högan sky för att den här europeiska förordningen just skulle främja aborter.
English(CS) Madam President, at this point, I would first like to emphasise to my fellow Member that I have no contacts with this lobby group.
(CS) Fru talman! I detta sammanhang vill jag först poängtera för min kollega att jag inte har några kontakter med denna lobbygrupp.
EnglishThere is a strong lobby group in the European Union working to reduce food production in Europe and increase food imports from third countries, since they make profits on these exports.
Det finns en stark lobbygrupp i EU som verkar för att minska livsmedelsproduktionen i EU och öka livsmedelsimporten från tredjeländer, eftersom vår import är lönsam för denna grupp.

Other dictionary words

English
  • lobby group

Search for more words in the English-Hindi dictionary.