"lobbyism" translation into Swedish

EN

"lobbyism" in Swedish

See the example sentences for the use of "lobbyism" in context.

Context sentences for "lobbyism" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Jag vill också påpeka att vi inte ser lobbyverksamhet som något negativt i sig.
EnglishMr Commissioner, you talked about lobbyism here in the European Parliament.
Herr kommissionsledamot! Ni talade om lobbyism här i Europaparlamentet.
EnglishThis simple proposal will also solve most problems that bias lobbyism.
Det här enkla förslaget kommer att lösa de flesta av de problem som snedvrider lobbyverksamheten.
EnglishIt is not right that you should call this lobbyism.
Det är inte rätt att kalla det här för lobbyism.
EnglishAt the last meeting of the Conference of Presidents we became aware of organised lobbyism in our own House.
Vid talmanskonferensens senaste sammanträde blev vi väldigt medvetna om den organiserade lobbyverksamheten i parlamentet.
EnglishWithout lobbyism, politicians' knowledge, facts and opinions with regard to all aspects of society would be far too limited.
Utan lobbyism skulle politikernas kunskap, fakta och åsikter om alla samhällsaspekter vara alldeles för begränsade.
English(DA) Mr President, following today's vote on the lobbyists register, I think it is important to state that lobbyism is essentially a good thing.
(DA) Herr talman! Efter dagens omröstning om lobbyistregistret anser jag att det är viktigt att konstatera att lobbyism i grunden är något bra.

Other dictionary words

English
  • lobbyism

Even more translations in the Vietnamese-English dictionary by bab.la.