"local and regional government" translation into Swedish

EN

"local and regional government" in Swedish

See the example sentences for the use of "local and regional government" in context.

Similar translations for "local and regional government" in Swedish

local noun
local adjective
and conjunction
Swedish
regional adjective
Swedish
region noun
government noun
government adjective
Swedish
to govern verb

Context sentences for "local and regional government" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOften we forget the role and relevance of local and regional government.
Vi glömmer ofta det lokala och regionala styrets roll och betydelse.
EnglishThirdly, cooperation between local and regional government.
För det tredje, samarbete mellan de lokala och regionala myndigheterna.
EnglishAnd yet there is a danger of inadequate connection between the Commission, at the centre, and local and regional government.
Ändå finns det en risk för ett otillräckligt samband mellan kommissionen, i centrum, och de lokala och regionala styrande organen.
EnglishI think that a reassessment is needed of the complexity of the tasks and responsibilities which local and regional government authorities have.
Jag anser att det behövs en omvärdering av uppgifternas komplexitet och de ansvarsområden som lokala och regionala myndigheter har.
EnglishAnd yet there is a danger of inadequate connection between the Commission, at the centre, and local and regional government.
Kommissionens förslag om trepartsavtal och trepartsöverenskommelser är ett förslag som syftar till just en sådan förbättring, och min grupp välkomnar det därför verkligen.

Other dictionary words

English
  • local and regional government

Even more translations in the Hindi-English dictionary by bab.la.