"local autonomy" translation into Swedish

EN

"local autonomy" in Swedish

See the example sentences for the use of "local autonomy" in context.

Similar translations for "local autonomy" in Swedish

local noun
local adjective
autonomy noun

Context sentences for "local autonomy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe would instead emphasise the autonomy of local authorities and the Member States in this area.
Vi betonar i stället det kommunala och nationella självstyret på området.
EnglishAccording to this White Paper, it wants to reinforce local autonomy, and here it is interfering.
I denna vitbok vill man stärka den lokala självförvaltningen, och här ingriper man i den.
Englishautonomy for local branches for decisions on flexible working hours and staff duties.
—ensamrätt för företaget att fatta beslut om justering av de anställdas arbetstider och arbetsuppgifter.
EnglishWe would instead emphasise the autonomy of local authorities and the Member States in this area.
Jag tycker faktiskt inte att direktivet är nödvändigt, åtminstone inte med sådan detaljrikedom.
EnglishThis is what local autonomy means.
Det är vad lokalt självstyre innebär.
EnglishIn their new manifesto, Sweden's Christian Democrats wish to strengthen the autonomy of local authorities and anchor this in the constitution.
Kristdemokraterna i Sverige vill i sitt nya principprogram stärka och grundlagsfästa det kommunala självstyret.
EnglishIn their new manifesto, Sweden' s Christian Democrats wish to strengthen the autonomy of local authorities and anchor this in the constitution.
Kristdemokraterna i Sverige vill i sitt nya principprogram stärka och grundlagsfästa det kommunala självstyret.
EnglishHence the question as to how such a regulation can make real the principle of reinforced local autonomy in European governance?
Därför frågar jag: Hur kan man genom principen om styrelseformerna i EU förverkliga att den kommunala självförvaltningen stärks?
EnglishDecentralisation and local autonomy under national laws very much reflect all the aspirations that citizens have, whatever their nationality or ethnic background.
Decentralisering och lokalt självstyre enligt nationell lag måste avspegla alla medborgares ambitioner, vilken nationalitet eller etnisk bakgrund de än har.
EnglishIncreased funding and politicization of regional cooperation will strengthen the position of the EU and the regions, at the expense of the nation states and local autonomy.
Med ökad finansiering och politisering av det regionala samarbetet stärks EU: s och regionernas position på bekostnad av nationalstaterna och det lokala självstyret.
EnglishAnd it is also essential to remember that the European Constitution recognises local and regional autonomy as an integral part of the national identity of the Member States.
Det är också viktigt att komma ihåg att den europeiska konstitutionen erkänner att lokal och regional självstyrelse är en integrerad del av medlemsstaternas nationella identitet.
EnglishIt is no help to local autonomy to declare local public transport to be a res extra commertium, whose watchword is that everyone is to do what they like in the way they like.
Gemenskapens autonomi tjänar inte på att man förklarar den lokala kollektiva persontrafiken som en res extra commertium, enligt mottot att var och en gör vad och hur han behagar.

Other dictionary words

English
  • local autonomy

Search for more words in the Hindi-English dictionary.