"local councillor" translation into Swedish

EN

"local councillor" in Swedish

See the example sentences for the use of "local councillor" in context.

Similar translations for "local councillor" in Swedish

local noun
local adjective
councillor noun
Swedish

Context sentences for "local councillor" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn order to be elected as a local councillor, you just have to want to be elected.
För att bli vald till lokal ledamot av fullmäktige räcker det med att vilja det.
EnglishAlso, in my capacity as a local councillor, I am sensitive to the action that the European Union might take.
Såsom förtroendevald är jag mottaglig för de åtgärder som Europeiska unionen skulle kunna inleda.
EnglishAs a local councillor, I have often had women come to me for help, perhaps because I am a woman.
Såsom lokal förtroendevald har jag ofta tagit emot kvinnor som kommit och bett om hjälp, kanske för att jag själv är kvinna.
EnglishThe bomb attack in San Sebastian was directly targeted at Ignacio Dubreil, a local councillor of the Basque Socialist Party in Ordizia.
Bombattentatet i San Sebastian riktade sig direkt mot Ignacio Dubreuil, kommunfullmäktigeledamot för det baskiska socialistpartiet i Ordizia.
English- (CS) Mr President, allow me, as a former local councillor to voice my rejection of the proposal under discussion.
Tillåt mig, som tidigare ledamot av kommunfullmäktige, att protestera mot det förslag som nu debatteras. Direktivet är onödigt, och vi behöver det inte, av flera skäl.
EnglishToday we learned of the death, very near to where I live, of another person who worked of his own free will in the world of politics: a local councillor.
I dag har vi fått reda på att, mycket nära min bostad, ännu en person som frivilligt arbetade inom den politiska världen har dött. En kommunpolitiker.

Other dictionary words

English
  • local councillor

Moreover, bab.la provides the English-Portuguese dictionary for more translations.