"local economy" translation into Swedish

EN

"local economy" in Swedish

See the example sentences for the use of "local economy" in context.

Context sentences for "local economy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFurther goals include hygiene and health, and support for the local economy.
Andra mål omfattar hygien och hälsa och stöd till lokala ekonomier.
EnglishWe all know what a key role agriculture plays in the local economy.
Vi vet alla vilken viktig roll jordbruket spelar i den lokala ekonomin.
EnglishHowever, there are ways of tackling this crisis which do not risk damaging the local economy.
Det finns dock metoder att hantera denna kris som inte riskerar att skada den lokala ekonomin.
EnglishIt would also create many thousands of jobs in the local economy.
Det skulle också skapa flera tusen jobb inom den lokala ekonomin.
EnglishThe redundancies at Dell have seriously affected the local Limerick economy and surrounding areas.
Uppsägningarna på Dell har haft svåra effekter på den lokala ekonomin i Limerick med omgivningar.
EnglishIn the case of developing countries, different duty rates for imports and exports protect the local economy.
I utvecklingsländer är syftet med import- och exporttullar att skydda den lokala ekonomin.
EnglishThe decision could have huge implications for our local economy.
Beslutet skulle få enorma följder för vår lokala ekonomi.
EnglishThis redistribution is to be used to develop the local economy and invest in new infrastructure.
Denna återtilldelning bör användas till att utveckla den lokala ekonomin och investera i ny infrastruktur.
EnglishYou boost the local economy and make instant use of it.
Man främjar den lokala ekonomin och använder den omedelbart.
EnglishThe interests of the local economy are paramount here.
Den lokala ekonomins intressen är här av stor betydelse.
EnglishTraditional inshore fishing plays a key role in the local economy of a number of fishing communities.
   . – Det traditionella kustfisket spelar en central roll för den lokala ekonomin i ett antal fiskesamhällen.
EnglishHowever, there are ways of tackling this crisis which do not risk damaging the local economy.
Trots korta regn och gräshoppssvärmar låg faktiskt årets livsmedelsproduktionen bara elva procent under femårsgenomsnittet.
EnglishIt is of particular importance to the local economy.
Den har stor betydelse i främst den lokala ekonomin.
EnglishThe relaxation of the rules of origin offer great opportunities for Papua New Guinea to promote the local economy.
De uppmjukade ursprungsreglerna ger Papua Nya Guinea stora möjligheter att främja den lokala ekonomin.
EnglishThe catches are landed and also often marketed locally, thus making this segment more dependent on the local economy.
Denna del av fiskeindustrin är fragmenterad och inte lika representerad i fartygsägarnas organisationer.
EnglishIt would also have the effect of supporting the local economy and the local shipbuilding industry, which need support in this emergency.
Är det så praktiskt egentligen att samla upp och transportera dessa båtar till denna region?
EnglishThe products successfully developed by the students at the university have an immediate practical use in the local economy.
De produkter som studenterna lyckas utveckla på universitetet kommer till omedelbar praktisk användning i ekonomin.
EnglishThe catches are landed and also often marketed locally, thus making this segment more dependent on the local economy.
Fångsterna landas och marknadsförs också ofta lokalt, vilket därmed gör detta segment mer beroende av den lokala ekonomin.
EnglishHowever, what has actually happened is that the subsidies have been diverted to companies which contribute nothing to the local economy.
Men detta stöd har i stället fördelats till företag som inte tillför den lokala ekonomin någonting alls.
EnglishIn the case of developing countries, different duty rates for imports and exports protect the local economy.
Jag anser att varken Förenta staterna eller Ryssland förtjänar att vara med i ett allmänt preferenssystem eller att få lägre tariffer.

Other dictionary words

English
  • local economy

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.