"local election" translation into Swedish

EN

"local election" in Swedish

EN local election
volume_up
{noun}

Similar translations for "local election" in Swedish

local noun
local adjective
election noun
Swedish
to elect verb

Context sentences for "local election" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese proposals have appeared at a very appropriate time, during the local election campaign.
Detta förslag kom mycket lämpligt, under kommunalvalskampanjen.
EnglishThe two reports also join forces in calling for the right of immigrants to vote and stand for election in local and European elections.
I båda betänkandena krävs likaså med samma inriktning rösträtt för invandrare till lokala och europeiska val.
EnglishIt requires a situation where the most hotly contested issues, such as absentee balloting and local election observers, are addressed beforehand.
De allra mest omtvistade frågorna, som t.ex. poströstning och lokala valobservatörer, måste redas ut på förhand.
EnglishAs a number of Members have said, one key point is that each Member State is itself responsible for making its own local election rules.
Som ett antal ledamöter har sagt så är en nyckelaspekt att varje medlemsstat själv är ansvarig för att skapa sina egna valregler.
EnglishAs a number of Members have said, one key point is that each Member State is itself responsible for making its own local election rules.
Om det inte finns något stöd för denna inställning kommer en del av oss att få mycket svårt att rösta för betänkandet som helhet.
EnglishIn my country, Belgium, a debate is taking place at present on the local election voting rights of migrants who have been resident in our country for many years.
I mitt land, Belgien, förs just nu en debatt om rösträtt i kommunalvalen för invandrare som varit bosatta i vårt land i flera år.
EnglishThere are also allegations that there have been numerous paper or technical candidates submitted by backers of Mr Yanukovych in order to distort the composition of the local election committees.
Enkelt utryckt står valet mellan dagens inriktning mot en halvdemokratisk regim å ena sidan, och den demokratiska oppositionens europeiska linje å den andra.
EnglishI can only rejoice at the local election results in the Republic of Moldova, which have strengthened the position of the parties in the Alliance for European Integration, currently in government.
Jag gläds över resultatet i lokalvalet i Moldavien genom vilket partierna i Alliansen för europeisk integration, som för närvarande innehar regeringsmakten, har befäst sin ställning.